Müzik Dinlemedeki Tehlikeler [Nouman Ali Khan]

Altyazı: Tamam, benim belirli bir kültüre veya müzik tarzlarına vs. vs. karşı önyargım yok Benim başlı başına müziğe güçlü bir itirazım var. Bunun bazı bilimsel açıklamaları var. Ama ben size neye ikna olduğumu göstereceğim Bence günümüzde, muhtemelen müziğin en kolay anlamlarından biri ahlâkın bozulması Günümüzde, müzik işitsel pornografidir. Öyle… Açık, utanmaz, kabadır… Senin insanlık duygunu

Müziği Neden Bıraktım? – Kısa Film –

Allah(s.v.t)’ın elçisi Hz. Muhammed(s.a.v)’in şöyle dediğini duydum; Benim ve insanların örneği ateş yakan bir adamdır… …Ve ateş yanmaya başladığında etrafındakiler, gece kelebekleri ve diğer böcekler içine düşmeye başladılar… …Adam onları engellemek için elinden geleni yaptı ama başa çıkamadı, ateşe düşmek için acele ediyorlardı adeta.’ Böceklerin cehaleti insanlığın örneği olarak gösterilebilir Böceğin onun sonunu getirecek parlak