İslâmda Heykelciliğin Yasaklanmasının 5 Sebebi

İslâm dininde özellikle vurgulanan temel, tevhittir. Tevhide zarar veren en etkili düşünce ve inanç,  putperestliktir. Bundan dolayıdır ki, canlı heykel yapmanın yasaklanmasının başlıca 5 sebebi vardır. 1.Heykel yapmak, Allah’ın yaratıcılık vasfını taklit etmek mânasına gelir.Bunun en açık delili; Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in şu iki hadîs-i şerîfidir; “Kıyamet günü Allah’ın en şiddetli azabına maruz kalanlar,