4 Maddede İncir Nimeti

Allah yeryüzünde çok çeşit bitki yarattı ama bunların içinden birisi çok özel bir yere sahip Kur’an-ı Kerim’de: 1. İncir - Tin SuresiMeal: Yemin olsun incire ve zeytine; ﴾1﴿ Sînâ dağına; ﴾2﴿ Ve şu güvenli şehre! ﴾3﴿ Biz insanı en güzel biçimde yaratmışızdır. ﴾4﴿ Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. ﴾5﴿ Ancak iman edip iyi dünya ve âhiret için yararı işler yapanlar başka;