Bir Kişinin Âlim Olup Olmadığını Nasıl Anlarız?

Altyazı: Bir kişinin âlim olup olmadığını nasıl bilebiliriz? Çünkü onlar Allah’ın Kur’an’da bahsettikleriyle aynı değil Bilenlerle bilmeyenler bir eşit olur mu? Eşit değiller Âlimler, âlim olmayanlar gibi değillerdir Yani, bugün birçok insan hiç konuşmaması gerektiği halde konuşuyor Ali ibn Ebi Talib şöyle demiştir: ”İlim bir nokta idi.” Sadece bir noktaydı Ama sonra, insanlar ona ait