Müslümanlar İçin Hucurât Suresi’nde Geçen 5 Mühim İkaz

Medine’de inen, 18 âyetten oluşan ve adını dördüncü âyetteki “odalar” anlamına gelen “hucurât” kelimesinden alan Hucurât Suresi’nde müminlere bazı görgü kuralları, Peygamber Efendimize (sallallahu aleyhi ve sellem) ve birbirlerine karşı nasıl davranacakları öğretilmektedir. İşte bu öğretilerden 5 tanesi; Kaynaklar | kuran-ikerim.org

Namaz Kılmaya Üşenenlere Bediüzzaman’dan 5 İkaz

Bugünkü meselemiz imandan sonraki en ehemmiyetli konu olan Namaz.. “Namaz imandan sonraki en ehemmiyetli konudur, namaz kılmayan haindir, hainin hükmü merduddur.” der Bediüzzaman Said Nursi.   Ey Nefis! Cehl’i mürekkeb içinde tembellik döşeğinde, gaflet uykusunda bu beş ikazı benden işit.. *Cehl-i mürekkeb ifadesi “hem bilmeme, hem de bilmediğini bilmeme” manasında kullanılır.