5 Ayet ile Hz. Peygamberin Hüküm Koyma Hakkı

Bismillahirrahmanirrahim. 1- 'O En Güzel Örnektir' Annelerimiz komşu kadından örnek nakış getirirler. Örneği önlerine koyarlar ve kendi gergeflerine o örneğin aynını işlemek için iğne iğne ta­kip ederek gergefi süslerler. İşte ayet ayet, sure sure hayatını süsleyen, Kur'ana göre bir hayat tar­zı yaşayan, Efendimizin hayatınmda bizim için örnek olduğunu ve (Onun fiili sünnetine uymamız gerektiğini,) "Sizin