İslam Büyükleri Serisi: Hz. Ali El-Murteza Kerremallahu Veche

Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdulilahi rabbil alemin. Vesselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli kardeşler, Yeni bir seriye bismillah diyoruz inşaAllah. Bu serimizde İslam büyüklerinin hayatlarından kesitler anlatacağız inşaAllah. Salihlerin anıldığı yere rahmet iner. Bu vesileyle Allah kalbimize, üzerimize rahmetini yağdırsın. Çocuklarımız, gençler emperyalistlerin sahte süper kahramanları

Kur’an-ı Kerim’de Müthiş İncelik

Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yaşamı boyunca kendisine en sevgili insanlardan biri hatta belki de en sevgilisi temiz, iffetli, yardımsever, muhterem kerimesi Hz. Fatıma radıyallahu anha idi. Bir gün, Hz. Âişe’ye, “İnsanların, Resûlullaha en sevgili olanı kimdi?” diye soruldu. Hz. Âişe, “Fâtıma idi” dedi. “Erkeklerden kimdi?” diye sordular.”Fâtıma’nın kocası” cevabını verdi. [Tabakât,

Hz. Fatıma’nın Hz. Ali’ye Yaptığı 3 Vasiyet

Hayatının bu son demlerinde, uzun süredir, yerine getirilmesini istediği vasiyetini eşine iletmesinin zamanı gelmişti artık. Ali’ye (a.s) şunları söyledi: “Ey amcamın oğlu! Kuşkusuz, ölüm haberim bana verilmiştir. Durumumun nasıl olacağını bilmesem de, birkaç saat sonra babama kavuşacağım. İçimde sakladığım bazı şeyleri sana vasiyet edeceğim.” Ali (a.s) ona şu karşılığı verdi: “İstediğin şeyi bana vasiyet et,

Hariciler Kimlerdi?

İslam Tarihindeki Hariciler                        İslam tarihi boyunca din hakkında farklı ve aykırı düşünen  birçok radikal düşünce akımı ortaya çıkmıştır.  Bu akımların en şiddetli ve radikal olanlarından bir tanesi Hz. Ali’nin halifeliği dönemindeki(656-661) siyasi kargaşa sırasında oluştu.  Hariciler olarak bilinen bu grup ilk başta radikal bir siyaset çizgisiydi, daha sonra ise çoğu müslümanın hayretle karşıladığı aşırı inançlara