Halife Hz.Ömer (r.a) Tebası Altındaki Hristiyanlara Nasıl Davrandı?

İslâm’ın ikinci halifesi Ömer ibni Hattab (Radıyallahu Anh) Kudüs’ün fethinden sonra Hristiyanlara nasıl davrandı? “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Bu, Allah’ın kulu ve Mü’minlerin Emiri Ömer’in Kudüs halkına verdiği güvenlik teminatıdır. O, onların bizzat kendilerini, mallarını, kiliselerini, haçlarını, şehrin hastalarını ve sağlıklı olanlarını ve inançlarına dair bütün dini ritüelleri koruyacağına dair teminat vermiştir. Kiliseleri