Gerçekten İman Ediyor Musun? [Nouman Ali Khan]

Altyazı: Her kim Allah’a ve ahiret gününe gerçekten iman eder ve salih amel işlerse elbette Rabbleri katında bunların ecirleri vardır, bunlara bir korku yoktur, bunlar mahzun da olacak değillerdir. (Bakara / 62) Bu ayette Allah, hem bir çocuğun anlayacağı kadar basit aynı zamanda çok kuvvetli bir iman tanımında bulunmuştur. İman en temel şeydir, her inanan

Hiçbir Amel Önemsiz Değildir [Nouman Ali Khan]

‘Allah Bunun Hesabını Sana Soracak!’ [Nouman Ali Khan]

Bir Kulağından Girip Diğerinden Çıkmasın [Nouman Ali Khan]

Kuran’ı Gerçekten Seviyor muyuz? [Nouman Ali Khan]

Kulun Kıyamet Günü Sorgulanacağı 4 Amel

Fi Emanillah.