Surelerin Kimliği Serisi: 7. Cüz

Bismillah. 7. cüz Maide ve Enam surelerini içermektedir. Maide Suresi ve Enam Suresi genel olarak haramlar ve helalleri konu almaktadır.  Kaynaklar Safvetü’t Tefasir- Sabuni

Esnaf Ve Tüccarların Dikkat Etmeleri Gereken 13 Husus

“Bismillâhirrahmânirrahim.” İslâmiyet, ticarî faaliyetlerin dürüst, yararlı ve güven içerisinde yürütülmesini sağlamak amacıyla bazı kurallar getirmiştir. Bu kurallar, dünyevî ve ebedî saadeti temin eder. Bu kuralların tamamı iş adamları ve ticaret erbapları tarafından benimsenip tatbik edilmedir. Ancak bununla piyasada görülen birçok bozukluk ve aksaklıklar kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Çünkü İslâm’da ticaret, ahlâkî değerlerle iç içedir. Bu değerler

Şüphelinin Tanımı Ve Şüphenin 6 Çeşidi

“Bismillâhirrahmânirrahim.” Şüpheli, “Âlimlerin hakkında ihtilaf ettikleri ve görüş birliğinde olmadıkları şeyler”dir. İşin iç yüzü karışık olup delillerin mana ve işareti kapalı olduğu için hükmü de karışıktır; delili gizli olup açık değildir. Bunun için zâhir ilim ehli ile vera’ ve takva sahipleri onda ittifak edememektedir. Ebû Bekir el-Mervezî (Rahmetullahi Aleyh) der ki: “Ebû Abdullah’a (Rahmetullahi Aleyh) şüphelilerin ne

15 Maddede Helal Sertifikalı Markalar

Helal: Allahu Telala ve Resûl’ü (sallallahu aleyhi ve sellem) tarafından izin verilmiş, yasaklanmamış, serbest, yasal ve meşru olan her şey. Helal gıda ise; İslâm’a göre izin verilen gıdalardır. Gıda konusu en hassas olmamız gereken konulardan biridir.   Gimdes Helal Sertifikası olan markalardan bazıları şunlardır; Kaynaklar Önemli Not: Helal sertifikası almış markalar daha sonraları ürünlerin imalatında, helal olmayan

Haram, Haram, Haram! [Nouman Ali Khan]