6 Madde ile Hayvanlara Merhamet Etmeyi Hatırlayalım!

Bismillah. “O ki, yarattığı her şeyi güzel yaptı…”  (Secde Suresi; 7. Ayeti Meali) “Yine O, hayvanlardan da irili ufaklı var edendir…” (En’âm Suresi; 142. Ayeti Meali) “Şüphesiz (sağmal) hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır.”  (Nahl Suresi; 66. Ayeti Meali) Yüce Kitabımızın içindeki her ayet özeldir ve bize hitap eder. İçindeki  her konu önemlidir ve önemsenmelidir, zira bu