Kalbin 4 Hastalığı ve 4 Reçete

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatü vesselamü ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Maddi hastalıklar hayat kalitemizi nasıl düşürüyorsa, manevi hastalıklar, kalbe dair hastalıklar da iman kalitemizi öyle düşürür. Her türlü hastalığa yakalanma potansiyelimizin olması zaten insan olmanın bir gereği ise mesele hasta olmak değil reçetemizi uygulamamak. Bizde tam bunun için dinlediğimiz sohbetlerden

Kalbin 4 Afetine; 4 Reçete !

Kalbin dört afeti şunlardır; -Uzun emel, -Acelecilik, -Haset, -Kibir 1.Uzun EmelUzun emel, bütün kötülüklerin sebebi ve bütün hayırların engelidir. İnsanları her türlü belâ ve imtihana düşüren uzun emel fitnesidir. Uzun emel, şu dört şeyi de beraberinde getirir; -İbadeti terk ve tembellik. Sen devamlı, ‘İlerde yaparım!’ diyerek ibadetleri tehir eder (erteler), tembelliğe düşersin. -Tövbeyi terk ve