İmam Hasan el-Benna’nın 10 Vasiyeti

Hamd, alemlerin Rabbi’ne mahsustur. Allah’ı zikredenlerin en faziletlisi, O’na şükredenlerin efendisi, Resullerin imamı, nebilerin sonuncusu, pak ve temiz insanların lideri Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’e, âl ve ashabına ve kıyamete kadar onun yolundan gidenlere salat ve selam olsun. İmam Hasan el-Benna (rahmetullahi aleyh) 17 Ekim 1906’da Mısır’da doğdu. Küçük yaşlarında Kur’an’ı Kerim’i ezberledi. Lise’den mezun