Surelerin Kimliği Serisi: 7. Cüz

Bismillah. 7. cüz Maide ve Enam surelerini içermektedir. Maide Suresi ve Enam Suresi genel olarak haramlar ve helalleri konu almaktadır.  Kaynaklar Safvetü’t Tefasir- Sabuni

Esnaf Ve Tüccarların Dikkat Etmeleri Gereken 13 Husus

“Bismillâhirrahmânirrahim.” İslâmiyet, ticarî faaliyetlerin dürüst, yararlı ve güven içerisinde yürütülmesini sağlamak amacıyla bazı kurallar getirmiştir. Bu kurallar, dünyevî ve ebedî saadeti temin eder. Bu kuralların tamamı iş adamları ve ticaret erbapları tarafından benimsenip tatbik edilmedir. Ancak bununla piyasada görülen birçok bozukluk ve aksaklıklar kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Çünkü İslâm’da ticaret, ahlâkî değerlerle iç içedir. Bu değerler

Şüphelinin Tanımı Ve Şüphenin 6 Çeşidi

“Bismillâhirrahmânirrahim.” Şüpheli, “Âlimlerin hakkında ihtilaf ettikleri ve görüş birliğinde olmadıkları şeyler”dir. İşin iç yüzü karışık olup delillerin mana ve işareti kapalı olduğu için hükmü de karışıktır; delili gizli olup açık değildir. Bunun için zâhir ilim ehli ile vera’ ve takva sahipleri onda ittifak edememektedir. Ebû Bekir el-Mervezî (Rahmetullahi Aleyh) der ki: “Ebû Abdullah’a (Rahmetullahi Aleyh) şüphelilerin ne

Mü’min Gence Çok Önemli 4 Tavsiye

Bu dört şey seninle olsun, dünya mutlusu sensin. Hiç kimse senin rakibin değildir artık.  Ama, “hafız değilim, Kur’an dahi okuyamıyorum, namazda duaları bile tam anlamıyla yapamıyorum, bazen nefsime yenik düşüyorum…” diyebilirsin. Hangi sahabe hafızdı ki zaten? Sahabelerin pek azı hariç çoğu hafız değildi, hatta Mus’ab bin Umeyr şehit olduğunda Kur’an’ın 1/3’ü dahi inmemişti henüz…  21.

15 Adımda Gözleri Haramdan Sakındırmanın Faydaları

1. Harama nazar etmemek, kalbi hasret eleminden kurtarır.Harama nazar eden ona ulaşmak için yol arar. Bulamayınca da büyük bir özlemle hayalindekini elde etmeye çalışır. 2. Harama bakmamak kalbe nur verir. Bu da kişinin gözünde, yüzünde ve sair organlarında ortaya çıkar. 3. Gözü haramdan sakınmak, göze, basiret nurunun meyvesi olan feraseti getirir. 4. Haramdan gözleri sakındırmak,ilim

Sürekli Tevbe Edip Bozanların Bilmesi Gereken 4 Madde

İnsanız, babamız Adem aleyhisselam dahi hata etti. Bizim genimizde bu hata edebilirlik vardır ama bu yüzden cehennemlik olmayız biz; yeter ki tevbeyi becerebilelim.

Telefonunuz ‘Müslüman’ mı?

Dinimiz tuvalette oturma şeklinden, nasıl taharet alınacağına kadar her şeyi öğrettiği halde, cep telefonu ile ilgili bir kural koymamış olabilir mi? Cep telefonu yeni çıkmış olabilir ancak telefonu kullanan el, ona bakan göz, onu işiten kulak yeni değil, ilk insandan beri var… Kaynaklar Nureddin Yıldız Hocaefendi’nin “Hayat Rehberi” ders serisinin 166. dersi olan “Telefonunun Müslümancası”

Harama Bakma Sebebin Bu 10 Maddeden Hangisi?

‘Bismillahirrahmânirrahîm.’ Bu yazımızda, her bir insanın baktıkları hususunda kendini değerlendirmesi, harama bakma sebeplerini saptayabilmesi amacı ile; “Göz Zinasını Bıraktıran Kitap” adlı eserin yazarı Cüneyt Gezer’in bu konuya dair 10 tespitini sizlere aktarıyoruz. Kaynaklar “Cüneyt Gezer – Göz Zinasını Bıraktıran Kitap” Kitabından Alıntı ve Derlemedir. (Bkz. sf.75,78,83,87,88,93,94,95,96,98,103,105,107,108)

Cehennemin 7 Kapısı Ve Bu Kapılardan Girmeye Sebep Olan 7 Uzuv

Bütün bedenini günahlardan koru, özellikle de bu 7 organını: gözünü, kulağını, dilini, mideni, tenasül uzvunu, ellerini ve ayaklarını.. Zira nefsin en fazla etkili olduğu ve insanı kolayca kötülüğe kaydırabildiği uzuvlar bunlardır. Cehennemden uzak olmak için bu yedi uzvumuzu haramlardan korumaya çalışmalıyız. 1. GözlerGözünü; Harama bakmaktan, Güzel bir sûrete şehvetle bakmaktan, Bir Müslümana aşağılayıcı bir gözle bakmaktan,

Gıybetin Mübah Olduğu 6 Durum

Şunu bil ki; gıybet, ancak kendisine başka yolla ulaşmak mümkün olmayan geçerli ve şer'i bir sebeple mübah olur. Bu sebepler ise altı tanedir: 1. Zulme UğramakBirincisi: Zulme uğramaktır. Zulme uğrayan kimsenin, idareci veya kadı ya da zalime karşı kendisine yardım edebilecek yetki ve güce sahip birine gidip "Falan bana zulmetti; şöyle şöyle haksızlık yaptı" demesi,