Hz. Ömer’i Halife Yapan 10 Özelliği

İbn Ömer radıyallahu anh’ den rivâyete göre, Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Allah’ım, şu iki adamdan Ebû Cehil ve Ömer b. Hattâb’tan sana en sevimli olanı ile İslam’ı güçlendir.” Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) sözünü şöyle sürdürdü: “O iki kişiden Allah’a sevimli olanı Ömer’di.” (Tirmizî, Menâkıb: 18.(3681)) Rasulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) duası vesilesiyle Müslüman olan

Hz. Ömer Hakkında Doğru Bilinen 5 Yanlış

Hz. Ömer (ra), 581 yılında Mekke’de dünyaya geldi. Babası Hattab bin Hufeyl, annesi Ebu Cehil’in kardeşi veya amcasının kızı olan Fatıma bin Haşam’dır. Hicretten kırk sene evvel kadar doğmuştur. Hz. Ömer (ra) yani Ömer bin Hattab Hz. Ebubekir’den sonraki ikinci halifedir. Bu yazımızda Hz. Ömer hakkında çok duyduğumuz ve doğru bilinen 5 yanlışı inceleyeceğiz; Allah onlardan

Halife Hz.Ömer (r.a) Tebası Altındaki Hristiyanlara Nasıl Davrandı?

İslâm’ın ikinci halifesi Ömer ibni Hattab (Radıyallahu Anh) Kudüs’ün fethinden sonra Hristiyanlara nasıl davrandı? “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Bu, Allah’ın kulu ve Mü’minlerin Emiri Ömer’in Kudüs halkına verdiği güvenlik teminatıdır. O, onların bizzat kendilerini, mallarını, kiliselerini, haçlarını, şehrin hastalarını ve sağlıklı olanlarını ve inançlarına dair bütün dini ritüelleri koruyacağına dair teminat vermiştir. Kiliseleri