3 Madde İle Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri Hakkında Az Bilinen Gerçekler

Tarihen günümüze toplum üzerine etkili olmuş ve hala da etkisi olan bir insan Hacı Bektaş- Veli Hazretleri kuddise sirruh. Kimisine göre içki içen, türkçü bir düşünür kimilerine göre ise Şeriata sıkı sıkıya bağlı bir Allah dostu. Peki hangisi doğru?