Surelerin Kimliği Serisi: 17. Cüz

Bismillah. 17. cüz Enbiya ve Hacc sürelerini içerir. Bazı Kuran’lar da değişkenlik gösterse de ortalama 321 ve 341 sayfaları arasındadır. 

Hac Hakkında Bilginizi Test Edin[TEST]

Her zengin müslümana farz olan Hac, Allah’ın nurunun olduğu, peygamberlerin izini bıraktığı, çeşitli mucizelerin gerçekleştiği kutsal mekanlarda bulunup bazı rükünları yerine getirme esasına dayanan bir ibadettir. İslamın şartlarından aşina olduğumuz hac hakkında hepimizin duyduğu belirli isimler ve yerler var. Peki duyduklarınızı, okuduklarınızı doğru hatırlıyor musunuz? Haydi kendinizi test edin!

6 Maddede Hac ve Umre’ye Ne İçin Gidilmez?

“Orada apaçık ayetler (ve) İbrahim’in makamı vardır. Kim oraya girerse o güvenliktedir. Ona bir yol bulup güç yetirenlerin Ev’i haccetmesi Allah’ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Kim de inkar ederse, şüphesiz, Allah alemlere karşı muhtaç olmayandır.”  Al-i İmran Suresi, 97. Ayet Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkını gerçekleştirme nimetine kavuşanlara selam olsun! Onlar çok büyük bir mükafat üzeredirler

Hacc İbadetinin 5 Hikmeti

“Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi, elbette Mekke’de, alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kabe’dir. Onda apaçık deliller, Makam-ı İbrahim vardır. Oraya kim girerse, güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse, şüphesiz Allah bütün alemlerden müstağnidir. (Kimseye muhtaç değildir, her şey O’na muhtaçtır.)” Ali İmran/96-97