Farz, Sünnet ve Adabıyla Gusül

1. Gusül Nedir?Sözlükte gusül; bir şeyi su ile yıkamak. Fıkıh ilminde gusül; bütün vücudun temiz su ile yıkanması şeklinde yapılan hükmi temizlik işlemi. Fıkıhta abdeste küçük temizlik, abdest almayı gerektiren hallere de küçük kirlilik (hades-i asgar) denir. Gusle ise büyük temizlik, guslü gerektiren hallere de büyük kirlilik (hades-i ekber) denir. Kuran-ı Kerim’de guslü gerektiren haller