5 Madde İle Allah’ın Sanatı Olan Çiçekleri Okumak

İnsan sevdiği bir kişiye çiçek verir.  Allah da yeryüzünü bizim için birçok çeşitli çiçekler ile süslemiştir.  Kaynaklar | Kur’an-ı Kerim| Enes İbn Malik| Ebû Nuaym