4 Madde İle Yahudi ve Hristiyanlar Cennete Giremez

Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdulilahi rabbil alemin. Vesselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu Aleyküm, Günümüzde maalesef ehli kitap olan yahudi ve hristiyanların cennete gireceği iddiasıyla karşı karşıyayız. Kendi peygamberi döneminde Allah’tan başka ilah olmadığını ve peygamberinin de hak olduğuyla beraber getirdiklerine de inanan ve bu iman ile ölen kimse elbette mümin ve

Namazla Mükellef Olmayan 5 Zümre

Rahman Ve Rahim Olan Allah' ın Adıyla Tüm Müslümanların bildiği gibi (Hüsn-ü Zan ederek tüm Müslümanların bildiğini farz ediyoruz.) İslam'ın yani Müslüman olmanın şartı beştir. İslam'ın inananlardan yani Müslümanlığı kabul edenlerden istediği; itikadi yani; inançsal ve ameli yani; eylemsel beş şartı vardır. Bunlardan Kelime-i Şehadet getirip (itikaden) Müslüman olduktan sonra, mümini bağlayan ve küfür ehlinden ayıran, (amelen)