Duânın Kabul Olunacağı Zamanlar Ve Mekanlar

Abdullah ibni Amr (Radıyallâhu Anhumâ)’dan rivâyet edildiğine göre Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem): “Şüphesiz (her) oruçlu için iftarı vaktinde ,elbette bir duâ (hakkı) vardır ki o asla geri çevrilmez.”buyurdu. (İbnü Mâce,Sıyâm:48,No:1753,1/557) Enes (Radıyallâhu Anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem): “Ezanla ikâmet arasında yapılan duâ reddedilmez.”buyurdu. (Ebû Dâvûd,Salât:35,no:521,1/199;Tirmizî,Salât:158,no:212,1/415) Seher vakti yapılan duâ kabûl edilir.Çarşamba günü öğle