Ruhun Bedene Sığmaması ve 2 Hamle ile Kurtuluş Yolları

Kabz hali: Tasavvufi bir terim olarak kabz takallüs, sıkılma, sıkışma anlamlarında olup, yayılma, açılma, iç açılması demek olan “bast” ın zıddıdır. Kabz, korku (havf) durağına tekabül eden ruhi bir haldir. İnsanda bu sıkıntı halini meydana getirenin Allah olduğu kabul edilir. Balon gibi hafif bir ruha erişmek için hepimizin bildiği(!) iki hamleyi bir kez daha gözden geçirip