Kur’an Sadece Araplara mı Kolay?

“Andolsun biz Kur'an'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. (Ondan) öğüt alan yok mu?” (Kamer: 54/17) Bu ayet, Kur'an'ın mesajının evrenselliğine ve onun anlaşılması ve ezberlenmesi kolay, "eğriliği olmayan, Arapça bir Kur'an" (Zümer : 39/28) olduğuna işaret eden pek çok ayetten sadece biri. Buna rağmen, insanlar Kur'an'ı okumaya ve anlamaya niyet ettiklerinde, doğru okumak için geliştirilmiş karmaşık telaffuz

Nouman Ali Khan’dan Çocuklar İçin Arapça Eğitimi

Bugünlerde batıdaki Müslüman aileler gitgide çocuklarına kendilerinin sahip olmadığı kaliteli bir Arapça eğitimi verebilme arzularını dile getirmeye başladılar. Ben de onlardan biriyim. Çocuklarımın bu dile vakıf olmalarını istiyorum ki onlarla Kur’an, Peygamberimiz (s.a.v)’in sünneti ve kendi namazlarında bir dil engeli kalmasın. Ülke genelinde İslami okullar Arapça çalışması sorunlarının üzerine eğilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Yaklaşık