Çocuklar Büyümek İçin Doğarlar! Peki Nasıl?

Çocukların ilk ve devamlı eğitim ortamı evidir, ailesidir, çevresidir. Okul ikinci adımda yer alır. Önce aile çocuğun üzerinde etkili olur. Nitekim buna göre de çocuğun karakteri şekillenir. Çocuklar taklit yoluyla öğrenirler. İlk doğduklarında konuşamazlar. Ancak anne karnından itibaren dinlemeye ve kaydetmeye başlarlar. Zamanla ilgili olgunluğa geldiklerinde sesler çıkarmaya başlarlar. Ardından kelimeler gelir. Daha sonra cümleler.