Bereketin 18 Kaynağı

Eğer verimliliğin İslami bir tanımlamasını ararsak, muhtemelen “bereket” veya nimet kelimeleriyle özetlenebilir. Az kaynakla daha fazlasına erişebilmek, az zamanda çok şey yapabilmek, az çabayla çok üretmek muhakkak ki bizlere Allah subhanehu ve teala’ın nimetleridir. Fakat nedense bereket bugünlerde kayıp bir hazine haline geldi, herkes onu arıyor ama görünen o ki kimse onu bulamıyor. İnsanların zamanlarında,