İslam Büyükleri Serisi: Gümüşhanevi Hazretleri Kuddise Sirruh

Uluslararası bir şöhrete sahip tanınmış, abid, zahid ve cihadı hakkıyla yerine getirmiş bir İslam Alimi Ahmed b. Mustafa b. Abdurrahman el-Gümüşhânevî yani bilinen ismiyle Gümüşhanevi Hazretleri kuddise sirruh’u rahmetle anıyoruz. Salihlerin anıldığı yere rahmet iner. Bu sebeple İslam Büyüklerini andığımız bu seride sizlere her haliyle Efendimiz’in aleyhissalatu vesselam sünnetine sıkı sıkıya yapışmış örnek bir kul olarak