Nouman Ali Khan’ın Kurucusu Olduğu Bayyinah’ye Dair

2005Bayyinah Kuruluyor Nouman Ali Khan Bayyinah’yi laptopunda kuruyor. New York ve New Jersey bölgelerinde klasik Arapçanın temel kurallarını öğretiyor. Daha sonra Wisam Sharieff ile tecvid ve okuma esaslarına başlıyor. 2006Seminerler Yurt Geneline Yayılıyor Bayyinah ağızdan ağıza yayılarak 40’dan fazla yere seyahat ediyor. 2007Güney Konukseverliği Nouman Ali Khan, Abdul Nasir Jangda ile tanışıyor, sonunda da Dallas’a

Kur’an Öğrencilerine 5 Mühim Tavsiye

Nouman Ali Khan,  Bayyinah’daki Arapça öğrencilerinin programı bitirmelerine yönelik tavsiyeler niteliğinde bir konuşma yapıyor. Bu tavsiyelerin birebir bize de uyduğu ve alacağımız çok dersin olduğunu düşündüğümüz için şöyle bir listesini çıkardık;

Ankebut Suresi’nden Bir Hakikat [Nouman Ali Khan]