Başarılı Olmanın 3 Temel Düşmanı ve Tavsiyeler

Başarılı olmayı kim istemez? Ahiret yurdunun başarısını isteyen bir kimse bu dünyada da başarılı olmak zorundadır. Çünkü bu dünya ahirete giden güzergâhtır ve ahiret yurdunun tarlasıdır. Burada ne ekersek ahirette onu buluruz. Başarılı olma yolunda gayret gösteren herkes mutlaka engellerle karşılaşır. Kişiyi yıldırmaya çalışan bu engeller onun gibi her tecrübesizin yakasına yapışır. Başarı yolunda bu