Doğru Ol Emrinin Getirdiği 6 Davranış

Bismillah. “Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla görür.” (Hûd Suresi; 112. Ayeti Meali) Kuran-ı Kerim, her yönden öğüt verici ve doğru yolu gösterici bir kitap. Hepimiz bunun farkındayız.  Ancak, Allahu Teâla öyle bir emir veriyor ki, bu emrin neden bu