NAK – Kur’an’a Hayran Kaldım/4 – İsimler ve Fiiller Arasındaki Kusursuz Nizâm