Surelerin Kimliği Serisi: 20. Cüz

Bismillah. 20 cüz Neml, Kasas ve Ankebut surelerini içerir.