Allah’ın Tevfikini Kazanmanın 10 Yolu

Bir şeye niyet edebilir, planlar yapabilir, dua edebiliriz, ama aynı zamanda o olmadan şu dünyada hiçbir şeyi başaramayacağımız anahtar kavram olan Allah'ın "tevfikine" de ihtiyacımız vardır. Şuayb aleyhisselam'ın kavmine dediği gibi: "Başarım ancak Allah'ın yardımı iledir. Ben sadece O'na tevekkül ettim ve sadece O'na yöneliyorum." (Hud 11/88) Tevfik, kendisiyle amaçlarımıza ulaştığımız, Allah'ın bahşettiği özel bir