10 Maddede İmanda Kalite Namazı: Sabah Namazı

Sabah namazı, günün ilk imtihanı, ilk ibadetidir. Dolayısıyla güne iyi başlayıp ilk imtihanı başarmalısınız ki, diğer imtihan ve tehlikelere karşı daha güçlü ve donanımlı olasınız. ”Sabah namazını kılan, Allah’ın himayesindedir.” (Müslim, Mesacid, 46/1494)   Sabah namazını kılarak, güne “Allah’ın himayesi” altında başlayan bir mü’min, artık ertesi güne kadar karşılaşacağı mücadele ve tehlikelerde büyük bir güven ve güç sahibidir.