Endülüs Bilim Dünyasından 6 Âlim 6 Keşif

Endülüs denilince ilk aklımıza gelen İslam Medeniyeti’nin ulaştığı yüksek ilim, fen, sanat ve düşüncedir. Endülüs’te asırlar boyunca İslam âlimleri diğer din ve ırklara mensup kişilerle din ve kimlik farkı gözetmeksizin ilmi çalışmalarda bulunmuş ve kıymetli eserler vermişlerdir. Serbest bilimsel ortam sayesinde hem Yahudiler hem de Hristiyanlar kendi inançlarını muhafaza ederek çalışmışlar ve bu ortam birbirinden

3 Maddede Müslüman Gencin Aklına Karşı Sorumlulukları

Müslüman gencin, Rabbine yakın olup nefsi ile mücadele etme sorumluluğunun yanında, aklına önem verip onu faydalı bilgilerle destekleme gibi bir sorumluluğu da vardır. Bu sorumlulukların neler olduğunu DR. Mecdi El-Hilâli’nin “Müslüman Gencin Sorumlulukları” adlı kitabını kaynak edinerek sizler için derledik. Kaynaklar | DR. Mecdi El-Hilâli; Müslüman Gencin Sorumlulukları

Nefsin Ayıplarını Bildiren 4 Yol

“Bismillâhirrahmânirrahîm.” Allah (Celle Celâluhû) bir kuluna hayır irade ettiği zaman ona nefsinin ayıplarını gösterir. Kendine bakan ve basireti keskin olan kimseye de ayıpları gizli kalmaz. Ayıpları bilince de tedavi etme imkânı doğar. Fakat insanların çoğu nefsinin ayıplarını bilmemektedir. Ayıplarını bilmek isteyen kimse için dört yol vardır: Kaynaklar İmam-ı Gazali – Kalp Risalesi kitabından (Ahir Zaman Yayınları) alıntı

İbn Hacer Neden İbn Hacer Diye Meşhur Olmuştur?

İbn Hacer; taşın oğlu demektir. Peki neden İbn Hacer el-Askalani Hazretleri bu isimle meşhur olmuştur? Severek İlim Öğrenmek ve Severek Hafızlık Yapmak kitabından alıntı ile bunun bir hikayesi vardır: İlim yolunda zahmet çekenlere en güzel örneklerden bir tanesi de İbn-i Hacer Hazretleridir. İbn Hacer Hazretleri ilim öğrenmek için bir medreseye girdi. Ancak kafası bir türlü

Ömürlerini İlme Adayan 7 Büyük Zat

İmam Ebu Hanife (rahmetullahi aleyh) şöyle der: “Ulemanın güzelliklerini anlatan hikâyeler bana fıkhın çoğundan daha sevimli gelir, çünkü bu hikâyeler bize âlimlerin edep ve ahlakını öğretir.” İmam Ebu Hanife şu ayet-i kerimeyi bu sözüne delil olarak göstermektedir: “İşte onlar, Allah’ın hidayet ettiği kimselerdir. Onların yoluna uy ve deki: ‘Ben ona karşılık sizden bir ücret istemiyorum.

Osmanlı Biliminin Öncüsü 7 Alim

Osmanlı Devleti her alanda olduğu gibi bilim ve teknoloji alanında da ilim dünyasına mühim katkılar sağlamıştır. Başta astronomi, tıp, matematik alanları olmak üzere birçok bilim dalında çok kıymetli eserler veren ve çalışmalar yapan çoğu unutulmuş 7 âlimi sizlere hatırlatıyoruz.   Yedikıta dergisinden alınmıştır.

Herkese Âlim Demeyin! [Nouman Ali Khan]

Altyazı: Ben alim değilim,gerçekten değilim.İnsanlar bazen bana şeyh diye seslendiklerinde son derece gücüme gidiyor. birileri şeyh diye seslendi.Değilim işte,bırakın şunu! Bu çok göreceli bir kavram haline geldi,bugünlerde herkes şeyh. Bugünlerde dünya çapında İslamik salgın hastalık var. İyi bir konuşmacı,muhtemelen bir kaç günlük uzamış sakalı olan başına örtü örtmüş ya da örtü bile değil takke takmış

Bir Kişinin Âlim Olup Olmadığını Nasıl Anlarız?

Altyazı: Bir kişinin âlim olup olmadığını nasıl bilebiliriz? Çünkü onlar Allah’ın Kur’an’da bahsettikleriyle aynı değil Bilenlerle bilmeyenler bir eşit olur mu? Eşit değiller Âlimler, âlim olmayanlar gibi değillerdir Yani, bugün birçok insan hiç konuşmaması gerektiği halde konuşuyor Ali ibn Ebi Talib şöyle demiştir: ”İlim bir nokta idi.” Sadece bir noktaydı Ama sonra, insanlar ona ait

Müslümanlar Gayrimüslimlerden Nefret Mi Etmeli? [Yasir Qadhi]

Altyazı: Dışarıda bazı insanlar var ki, Kur’an’ın bazı ayetlerini alıp Onların bu ayetlerden çıkardıkları, onlar için dini bir husus; ”Allah’a (s.v.t.) ve Nebi’ye (s.a.v.) inanmayan herkesten nefret etmeliyiz” Bu, onların bakış açısı. Ve bu, İslam’ın bazı cemaatlerinde meşhur bir öğretidir Benim naçizane görüşüme ve İslam alimlerinin çoğunluğuna göre, bu açıkça yanlıştır Kur’an bize genel olarak