Alaycılık ve Kibir [Nouman Ali Khan]

Alaycılık ve Kibir [Nouman Ali Khan] Altyazı: Hamd, Allah (c.c) içindir O’na hamd eder, O’ndan yardim ve mağfiret dileriz. O’na inanır ve O’na güveniriz. Kendi nefislerimizin şerlerinden… …ve işlerimizin kötü neticelerinden O’na sığınırız. Her kime Allah (c.c) hidayet verirse, hiçkimse onu doğru yoldan saptıramaz… …ve O her kimin doğru yoldan sapacağına karar verirse, hiç kimse