Mehmed Âkif’in Hayatından Birkaç İlginç Hâtıra

Mehmed Âkif merhûmu yakından tanımış ve hatıralarını kaleme almış olan bâzı şahısların, onun hakkındaki yazılarından parçalar yazmaya çalıştık. 1. Doğru mu?Yalan nedir bilmezdi. Her sözü doğru idi. Hiçbir kimse, onun yalan söylediğini görmemiştir. Yalan söyleyenlere de çok kızardı. Her söze karışmaz, her hususta fikrini izhâr etmezdi. Fakat söylediği her söz mutlaka doğru idi. Şefik naklediyor: Bir gün