İnsanın Maddi ve Manevi Yapısını Tahrib Eden 10 Şey

| Bâyezîd-i Bistâmî; Risâle-i Kuşeyrî; s.17