Surelerin Kimliği Serisi: 7. Cüz

Bismillah. 7. cüz Maide ve Enam surelerini içermektedir. Maide Suresi ve Enam Suresi genel olarak haramlar ve helalleri konu almaktadır.  Kaynaklar Safvetü’t Tefasir- Sabuni