Ömer bin Abdülaziz (rahimehullah)

Yunus ibn Ebû Şebib, Ömer b. Abdulaziz’i (rahimahullah) halifeliğinden önce Kabe’yi tavaf ederken gördüğünde, göbeğinin büyüklüğünden kemer kayışını bile göremediğini belirtir… Ömer b. Abdulaziz’i, halifeliğinden sonra Kabe’yi tavaf ederken tekrar görür; ve bu sefer, aynı adamın çok zayıfladığını, öyle ki kemiklerini nasıl sayabildiğini kaydetmiştir… Ömer b. Abdulaziz, her ne kadar Arabistan bölgesinin en güçlü adamı