Ertuğrul Firkateyni Hakkında 7 Gerçek


1

Ertuğrul Firkateyni, 14 Temmuz 1889’da; 609 kişilik mürettebatıyla Uzakdoğu yolculuğuna başlar. Nihayet, hesap edilenden uzun bir süre sonra hedefe ulaşılmıştır. Ancak, dönüş yolculuğu, okyanusun serin sularında son bulacaktır… 16 Eylül 1890’da saat 21.00 civarında Funakura kayalıklarında, yüzlerce denizciyle beraber sulara gömülen firkateynin hazin hikâyesini biliyor musunuz?

1- Ertuğrul neden Japonyaya gitti?


Ertuğrul’un sefere çıkmasının asıl sebebi; Sultan İkinci Abdülhamid’in yönünü Uzakdoğu’ya çevirerek bölgede önemli bir güç haline gelmekte olan Japonya ile dostane ilişkiler kurma isteğidir.

2- Japonya ile dostluğumuz nasıl başladı?

Japon imparatorunun amcası Prens Komatsu 1887 yılında İstanbul’a gelir. Prense gösterilen yakın alâkaya teşekkür etmek üzere ertesi yıl Japon hükümeti, sultana büyük Krizantem Nişanı’nı takdim eder. Sultan da Japon imparatoruna bir nişan vermek ve iade-i ziyaret yapmak üzere Osmanlı donanmasından bir eğitim gemisinin Japonya’ya gönderilmesine karar verir.

3- Ertuğrul bu sefer için uygun muydu?

Seyahat için Ertuğrul Firkateyni tercih edilmiş, geminin bu seyahate uygun olmadığı dedikoduları üzerine de Sultan Abdülhamid, rapor hazırlanmasını istemiştir. Teknik komisyonun raporuna göre; gemi yolculuk için uygundur.

4- Gemide kimler vardı?

Firkateynde sadece bahriye askerleri yoktu. Abdülhamid Han tarafından bizzat tayin edilmiş bir şair, 25 kişilik bir Bahriye bandosu ve seferi fotoğraflayacak Teğmen Haydar adında bir fotoğrafçı da mürettebat arasındaydı.

5- Bu yolculuk dünyada nasıl yankılar uyandırdı?

Ertuğrul’un Halifeyi temsilen, sömürgelerindeki limanlara uğrayacağını bilen Batılı devletler geminin yola çıkmaması için çok uğraşmışlar, muvaffak olamayınca yoluna devam edememesi için ellerinden geleni yapmışlardı. Nitekim gidiş yolunda Bombay’a uğrayan gemiyi bir hafta içinde 150.000 kişi ziyaret edecekti. 


Sultan Abdühamid Hanın emriyle düzenlenen Uzakdoğu ziyareti vesilesiyle Hind ve Pasifik okyanuslarında Osmanlı bayrağı dalgalandırılmış; yol boyunca uğranılan Bombay, Kolombo, Singapur ve Hong Kong gibi yerlerde yerli halk Ertuğrul’a büyük bir ilgi göstererek akın akın ziyaret etmişler; bu da Müslümanlar üzerinde büyük bir heyecana sebep olmuştur

6- Ertuğrul ne zaman battı? Japonyaya ulaştı mı?

Ertuğrul, yaklaşık 11 aylık bir yolculuktan sonra 7 Haziran 1890’da Yokohama Limanı’na ulaştı. Abdülhamid Han’ın gönderdiği nişan ve hediyeler imparatora sunuldu. Dönüş için 15 Eylül 1890 günü harekete geçen firkateyn, 16 Eylül 1890’da saat 21.00 sularında Funakura kayalıklarına çarparak sulara gömüldü.

“Firkateynin Bombay’a gelişi Hindistan’ın Müslüman halkı üzerinde geniş bir tesir bırakmış; bu halk, din kardeşlerini büyük bir içtenlikle bağırlarına basmışlardır. Cuma günü gemi mürettebatından 150 kadar asker ve subay gayet temiz giyinmiş oldukları hâlde Cuma namazını eda etmek üzere camilere gitmişler ve yolda kalabalık bir halk kitlesi tarafından saygıyla selamlanmışlardır.” (Advocate of India – 29 Ekim 1889)

7- Ertuğrul niçin battı?

Ertuğrul’un batış sebebi hakkında çeşitli söylentiler var. Japon arşiv belgelerine göre Ertuğrul, kaptan ve navigasyon hataları yüzünden battı. Gemi, Japonların ikazlarına rağmen yaklaşan tayfun sezonunun başında dönüş yolculuğuna çıkmıştı.

Yedikıta dergisinden alınmıştır.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

1

0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir