Dünyanın Aldatmasından Korunmak İçin Bilmemiz Gereken 10 Madde


0

Dostlarına dünyanın kötü yönlerini ve yol açtığı yıkımları tek tek tarif edip bütün kusurlarını ve eksiklerini olanca açıklığı ile ortaya koyan Allah’a hamd olsun.. Rabbimiz, Bakara Suresi’nin 86. ayetinde mealen şöyle buyurmuştur:

Onlar, ahireti verip dünya hayatını satın alan kimselerdir. Artık bunlardan azap hiç hafifletilmez. Onlara yardım da edilmez.

Bir Müslüman olarak bizler de bu ayet-i kerimenin ikazıyla kendimizi dünyadan ve onun aldatmasından korumaya çalışmalı, bu uğurda elimizden gelen çabayı göstermeliyiz. Bu hususta bize yardım edeceğini umduğumuz dünyaya dair bilmemiz gereken 10 madde; 

1. Allah katında dünya, değersizdir.

Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) buyurdu:

“Canımı kudret elinde bulunduran Allah’a yemin ederek söylüyorum; Allah katında dünya, bu ölü koyunun sahibi nezdindeki değerinden daha değersizdir. Şayet Allah (celle celalühü) dünyaya bir sivrisineğin tek bir kanadı kadar bile değer verseydi, yeryüzünde yaşayan tek bir kâfire bir yudum su bile vermezdi.” (İbn Mâce, Hâkim)

2. Dünya müminin zindanı, kafirin ise cennetidir.

Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) buyurdu:

“Dünya mü’minin zindanı, kâfirin ise cennetidir.” (İmam Müslim bu hadisi Ebu Hüreyre’den rivayet etmiştir.)

3. Sizin hakkınızda beni en fazla korkuya ve endişeye sevk eden şey..

Ebû Saîd Hudrî (radıyallahu anh), Resulullah’ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğu rivayet etmiştir: “Sizin hakkınızda beni en fazla korkuya ve endişeye sevk eden şey, Cenâb-ı Hakk’ın sizlere yeryüzünün bereketlerini çıkarmasıdır. ‘Yeryüzünün bereketleri nedir?‘ diye sorulduğunda Hazreti Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) şu cevabı verdi; dünya nimetleri ve zinetleridir. (Buhârî ve Müslim)

4. Dünyayı rab edinmeyin, ona taparcasına bağlanmayın.

Hazreti İsa (aleyhisselam) şöyle demiştir: 

“Siz dünyayı rab edinmeyin, ona taparcasına bağlanmayın. Yoksa o da sizi köleleştirir. Hazinelerinizi, bu hazineleri asla zayi etmeyecek olan zatın katında saklayın. Şunu iyi bilesiniz ki, dünyevî hazinelere sahip olan bir kimsenin bu servetinin yok olup gitmesinden korkulur ama Allah’ın hazinelerine mâlik olan bir kimsenin servetine felâket uğramaz.”

5. Şunu iyi bilin ki, dünya sevgisi bütün hataların başıdır.

Hazreti İsa (aleyhisselam) şöyle buyurdu: 

“Ey Havârîler, ben sizin için dünyayı yüzünün üstüne yere serdim. Aman benden sonra ona yardım edip yerden kaldırmayasınız. Dikkat buyurunuz, dünyada Allah’a isyan ediliyor olması onun iltifat edilemeyecek kadar iğrenç olduğunu gösterir. Dikkat ediniz, ahiretin değerinin ancak dünyanın terk edilmesi durumunda anlaşılabilmesi de onun kötülüğünü ortaya koyar. Sakın ha, dünyayı devamlı yaşayacakmış gibi imar etmeye kalkışmayın, yolun bir tarafından diğer tarafına geçer gibi yaşayın dünyada. Şunu iyi bilin ki, dünya sevgisi bütün hataların başıdır ve bir an için şehevî arzulara mağlup olmak uzun süreli pişmanlık ve üzüntü demektir.”

6. Dünya çok derin bir derya, uçsuz bucaksız bir okyanustur.

Hazreti Lokman’ın (aleyhisselam) oğluna ettiği tavsiyelerden biri şöyledir: 

“Yavrucuğum dünya çok derin bir derya, uçsuz bucaksız bir okyanustur. Bu deryada nice insanlar boğulup yok olmuştur. Açıldığın okyanusta gemin takva, geminin malzemesi Allah’a iman ve yelkenleri de tevekkül olsun. Bana göre kurtuluşun tek yolu budur, bunun dışında bir kurtuluş olacağını sanmam.”

7. Allah Teala dünyayı üç kesime paylaştırmıştır..

Abdullah İbn Abbas (radıyallahu anhüma) şöyle demiştir: 

“Allah Teâlâ dünyayı üç kesime paylaştırmıştır; mü’minler, münafıklar ve kâfirler. Mü’minler dünyayı ahiret azığını hazırlamak için bir fırsat olarak değerlendirirler, münafıklar dünya nimetleriyle süslenip böbürlenirler, kâfirler ise dünyayı sadece zevklenmek ve eğlenmek için kullanırlar.”

8. Dünyayı kendilerine bırakılmış bir emanet gibi görmek..

Hasan-ı Basri (radıyallahu anh) şöyle demiştir: 

“Dünyayı kendilerine bırakılmış bir emanet gibi gören kimselere Allah merhametiyle muamele buyursun. Bu has kullar sonunda emaneti kendilerine bırakan zata teslim ederler ve yüklerinden kurtulup rahat bir şekilde yola revân olurlar.”

9. Dünya şeytanın çeşit çeşit mallar sattığı bir pazardır.

Yahyâ İbn Muâz (radıyallahu anh) şöyle demiştir: 

“Dünya şeytanın çeşit çeşit mallar sattığı bir pazardır. Bu pazardan asla bir şey aşırma. Aksi halde şeytan onu geri almak için peşine düşer ve en sonunda seni alıp kendisine köle eder.”

10. İbrahim İbn Edhem (radıyallahu anh), kendisine hal hatır soran birine şöyle cevap vermiştir:

“Yamadık dünyamızı yırtarak dinimizden 

Dünya da gitti din de gitti elimizden 

Şâd olsun rab kabul edenler Allah’ı 

Uhrâyı kurtarmak için feda edenler dünyayı.”

Kaynaklar

| İmam Gazali’nin “Dünyanın Aldatmasından Korunmak” (Orijinal Adı: Zemmü’d-Dünya) adlı kitabından derlenmiştir.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir