Duânın Kabul Olunacağı Zamanlar Ve Mekanlar


-2

Abdullah ibni Amr (Radıyallâhu Anhumâ)’dan rivâyet edildiğine göre Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem): “Şüphesiz (her) oruçlu için iftarı vaktinde ,elbette bir duâ (hakkı) vardır ki o asla geri çevrilmez.”buyurdu. (İbnü Mâce,Sıyâm:48,No:1753,1/557)

Enes (Radıyallâhu Anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem): “Ezanla ikâmet arasında yapılan duâ reddedilmez.”buyurdu. (Ebû Dâvûd,Salât:35,no:521,1/199;Tirmizî,Salât:158,no:212,1/415)

Seher vakti yapılan duâ kabûl edilir.Çarşamba günü öğle ile ikindi arasında yapılan duâlar da kabûl edilir.Nitekim Câbir ibni Abdillâh (Radıyallâhu Anh):”Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Fetih Mescidi’nde (Medîne-i Münevvere’de,Hendek muharebesinin yapıldığı yerdeki en yüksek mescidde) üç gün (Pazartesi,Salı,Çarşamba) duâ yaptı.Çarşamba günü iki namaz (öğle ile ikindi) arasında duâsı kabûl edildi. O zaman ben O’nun (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) yüzünde kabûlden  dolayı sevinç gördüm.”diye anlattı.

Hazreti Câbir şöyle devam etti. “Ne zaman benim başıma mühim bir iş gelse,mutlaka o saati kollar,onda duâ yapardım ve kabûlünü görürdüm.”(Kurtubî,et-Tefsîr,2/313)

1. Zorluk halinde (insan çok dara düştüğünde),

2. Yolculuk ve hastalık hallerinde,

3. Yağmur yağarken,

4. Allah (Celle Celalihu) yolunda cihad etmek için saf tutulurken,

5. Tüyler ürperdiğinde,

İşte bu durumlarda yapılan duâların kabûl edileceğihakkında bir çok rivâyetler vardır. Nitekim Şehr İbni Havşeb (Radıyallâhu Anh)‘dan rivâyetedilmiştir ki, Ümmü’d-Derdâ (RadıyallâhuAnh )kendisine:”Ey Şehr! Vücudunda arasıra ürperme buluyor musun?”dedi. O da: “Evet” deyince, Ümmü’d-Derdâ (Radıyallâhu Anhâ):”O zaman Allâh’a (Celle Celalihu) duâ et,o anda duâ kabûlolunur.”dedi. (Kurtubî, 2/313)

6. Kabe-i Muazzama görüldüğünde,

7. Üç Mescidde,(Kabe-i Muazzama,Ravza-i Mutahhara ve Mescid-i Aksada),

8. Tavaf yapılırken,

(Tavaf: Kâbe’nin etrafında, Hacer-i esvedden başlayıp Kâbe sola alınarak yedi kere dönmektir.)

9. Mültezemde(Hacer-i Esvedle Kabenin kapısı arasında),

10. Beytullahın her tarafında,

11. Zemzem kuyusunda,

12. Zemzem suyu içildiğinde,

13. Safa ve Merve (tepeleri) üzerinde,

 (Sa’y Safâ ve Merve tepeleri arasında yapılır.)

14. Say yapılırken,

(Sa’y: Safâ ve Merve tepeleri arasında Safâ’dan başlayarak Merve’ye, Merve’den Safâ’ya dört gidiş, üç geliş.)

15. Makam-ı İbrahim arkasında,

(Makam-ı İbrahim: Hazret-i İbrahim’in Kâbe’yi inşa ederken ve insanları hacca davet ederken üstüne çıktığı taşın bulunduğu yerdir.)

16. Arafatta,

17. Müzdelifede,

18. Minada,

(Minâ: Mekke ile Müzdelife arasında, Harem sınırları içinde bulunan bir bölgedir. Hacıların cemreleri taşladıkları ve kurban kestikleri yerdir.)

19. Cemeratta(şeytan taşlama yerlerinde),

20. Peygamberlerin (Salavatullahi Ala Nebiyyina ve aleyhim ecmain) kabirleri yanında,

Ehlince bilinen şartlarla sâlihlerin kabirlerinde duânın kabûlü denenmiştir. Hele Ma’ruf-u Kerhi (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’nin Bağdat’daki kabr-i şerîfi,duâların kabûlü için tiryâk-ı mücerreb (denenmiş bir ilâç)’tır.En’âm Sûresi 124’üncü âyetindeki, Celâleteyn (iki lâfza-i celâl) arasında yapılan duâ da aslâ reddedilmez.(Ahmet Mahmut Ünlü Hocaefendi’nin “Duâlarım” kitabından alıntıdır.)


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

-2

0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir