Daralmış Gönülleri Ferahlatacak 17 Ayet


5

Bu ayetlerle Kur’an’ın insana ne kadar da yakın olduğunu anlayabilmek mümkün. Tek yapmanız gereken şifa olacağına inanarak O’nun (Celle Celâluhû) kelamına kulak vermek…

1. İnşirah Suresi; 5-6. Ayet

“Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır.”

2. Zümer Suresi; 53. Ayet

“De ki: ‘Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.’ “

3. Asr Suresi

“Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (onlar ziyanda değillerdir).”

4. Şems Suresi; 7-9. Ayet

“Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.”

5. Bakara Suresi; 186. Ayet

“Kullarım sana Beni sorarlarsa, bilsinler ki Ben, şüphesiz onlara yakınım. Benden isteyenin, dua ettiğinde duasını kabul ederim. Artık onlar da davetimi kabul edip Bana inansınlar ki doğru yolda yürüyenlerden olsunlar.”

6. Zilzal Suresi; 7. Ayet

“Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür.”

7. Ra'd Suresi; 28. Ayet

“Onlar inanmışlar, kalpleri Allah’ı anmakla huzura kavuşmuştur. Dikkat edin, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzura kavuşur. “

8. Al-i İmran Suresi; 160. Ayet

“Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur; eğer sizi yardımsız bırakıverirse, O’ndan başka size yardım edecek kimdir? İnananlar yalnız Allah’a güvensinler.”

9. Bakara Suresi; 153. Ayet

“Ey inananlar! Sabır ve namazla yardım dileyin. Allah, muhakkak ki sabredenlerle beraberdir.”

10. Maide Suresi; 56. Ayet

“Kim Allah’ı, Peygamberini ve inananları dost edinirse bilsin ki, şüphesiz Allah’tan yana olanlar üstün gelirler.”

11. Zümer Suresi; 36. Ayet

“Allah, kuluna yetmez mi?”

12. Al-i İmran Suresi; 139. Ayet

“Gevşemeyin, üzülmeyin, inanmışsanız, mutlaka siz en üstünsünüzdür.”

13. Nisa Suresi; 45. Ayet

“Allah, sizin düşmanlarınızı çok daha iyi bilir. Allah, dost olarak yeter. Allah, yardımcı olarak da yeter.”

14. İsra Suresi; 96. Ayet

“De ki: ‘Sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Çünkü O, kullarından hakkıyla haberdardır, onları hakkıyla görendir.’ “

15. Bakara Suresi; 216. Ayet

“…Olur ki (bazen) hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlı olur ve hoşunuza giden bir şey de sizin için şer olur. (Hayırlı ve doğru olanı) Allah bilir, siz bilemezsiniz.”

16. Naziat Suresi; 40-41. Ayetleri

“Fakat kim de, Rabbinin (huzurunda duracağı) makamından korkup (gereğini yapar) nefsini de kötü hevesten men ederse; işte muhakkak ki cennet onun varacağı tek yerdir.”

17. Mü'min Suresi; 55. Ayet

“Sabret, Allah’ın verdiği söz şüphesiz gerçektir. Suçunun bağışlanmasını dile; Rabbini akşam, sabah, överek tesbih et.”

Kaynaklar

1- Diyanet İşleri Kur’an Meali
2- Hasan Tahsin Feyizli – Feyzü’l Furkan Açıklamalı Kur’an-ı Kerim Meali


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

5

0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir