7 Madde İle Çocuklarımıza Kudüs Davamızı Nasıl Anlatalım?


0

Kudüs her mü’minin ortak davasıdır. Bugün yaşanan sorunların temeli bizim bu şuuru da inancı da kaybetmiş olmamızdır. Yine bu sorunun en başında Müslümanların dininden uzaklaşması yatmaktadır. Hal bu olunca Kudüs’te gerektiği önemi görememiş ve kafirin kirli zulmü altına girmiştir.

Elhamdülillah ki bizler bugün bu davamızı yeniden anlamaya çalışıyoruz. Bir nesil kendi kendine yetişmeye çalışıyor. Bizler bugün bu davayı hakkıyla benimsersek yarın Kudüs’ü fethedecek evlatları yetiştirir, Selahaddinler çıkarırız. Ama önce o Selahaddinlerin rüyalarını Kudüs süslemeli. Selahaddinlerin hayalleri Kudüs olmalı ve Selahaddinler bu davayı iliklerine anne sütü diye işlemeli. 

İşte bu sebeple bizler de böyle bir çalışma hazırladık. Çocuklarımıza hem psikolojik olarak doğru yolu izleyip durumu ifade etmek hem de mü’mince yetişme yolunda haklı bir süreç izlemek için şöyle bir yol haritası çizdik; 

1. Adım: İsrailoğulları kimdir?

Konu: İbrahim aleyhi selamın Kenan illerine yerleşmeleri ve oradan Yusuf aleyhi selam ile Mısır’a göçleri, Musa aleyhi selam ile yeniden Filistin yakınlarına gelmeleri ancak ayetlerde de yer aldığı gibi savaşmayınca lanetlenmeleri üzerine 40 yıl son Yuşa aleyhi selam ile Filistin’e girmeleri ve Süleyman ve Davud aleyhi selam zamanında zengin devlet olmaları, ardından Babiller ve Roma işgali ile sürgün olmaları…

Nasıl anlatalım: Bu konu ayetler üzerinden işlenebilir. Mesela Peygamberler tarihi anlatıyorken bu konuları vurgulamak hem genel çerçeve itibariyle sorun olmayacaktır, hem de çocuklar gerekeni kıssa içersinden almış olacaklardır.

Etkinlik: Peygamberlerin geliş sırası ve isimleri ezberlenebilir, bir afiş yapılarak Peygamberler ve geliş sıraları görsele çevrilebilir. 

2. Adım: İslam geldiğinde

Konu: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Yahudilerin durumu, tavırları ve yaşananlar. 

Nasıl anlatalım: Yine siyer anlatımı içerisinde genel tutumları ve davranışları aktarılabilir. Özellikle Hayber Fethine ve önemine vurgu yapılmalıdır.

Etkinlik: Hayber kalesi yapılabilir, boyamalar ile etkinliğe dönüştürülebilir.

3. Adım: Yahudilerin dünyaya dağılması ve Osmanlı dönemindeki durumları

Konu: Bu kısımda ayetler ve hadisler ışığında Yahudilerin genel yapıları anlatılabilir. Mesela güzel ahlaktan sözü açıp, bozgunculuğun bir Yahudi özelliği olduğu kısmına gelinebilir, o zaman mü’min bunu yapmaz ile paylar çıkarılır. Böylece onların genel özellikleri ile çocuklara neden bugün bu sorunların yaşandığı anlatılmış olunur. Tarihi süreç anlatılır.

Nasıl anlatalım: Güzel ahlaklı mü’min nasıl olur – Sünnet çizgisinde eşleşmeler, tablolar yapılabilir.

4. Adım: Sonraki durumları

Konu: Tüm Yahudilerin çeşitli yerlere dağılması nedeniyle birleştirici unsurlar planlandı ve bir devlet kurma fikri benimsendi. Afrika’da kurulması hesaplanan bu devleti daha etkili hale getirmek için vaat edilen topraklar sloganı ile Filistin seçildi. Orada bir halkın olması önemli değildi. Zaten dini kitaplarını da kendi elleriyle yazdıkları için istedikleri gibi değiştirip anlatabiliyorlardı. 

Nasıl anlatalım: Burada çocuklara İslam’ın hak din olması ve diğer dinlerin durumları anlatılmalıdır. Bunca kötü huya sahip olmalarının ve bunca kötülük yapmalarının nedeninin Rabbimizin emrine uymayıp, güzel ahlak edinmemeleri olduğu vurgulanır.

Bu aşamada Emanet kavramı üzerinde durulmalıdır. Filistin halkının tüm Müslümanlar adına bizim emanetimizi nasıl yüreklice korudukları anlatılmalıdır. Ya biz Filistinli olsaydık? Şeklinde hemhal olmaya çalışılabilir.

Etkinlik: Bize neler emanet edildi, neler emanet edilir, Allah’ın dinini ve ona ait şeyleri bize emanet etmesi üzerinde durulur. Çocuklara o gün bir şey dağılıp tüm gün ona sahip çıkmaları istenebilir. Onu korumak için neler yaşadıkları daha sonradan konuşulur.

5. Adım: Filistin

Konu: Kudüs için Filistinli olmaya gerek var mı? Filistin neresidir? Kudüs neresidir? İlk kıblemiz ve Miraç olayı. Hz. Ömer radıyallahu anhın fethi ve Mescid-i Aksa’yı inşası. Selahaddun Eyyübi ve fethi.

Nasıl anlatalım: Burada kesinlikle şanlı fetihlerimiz anlatılmalıdır. Özellikle Hz. Ömer radıyallahu anhın anahtarları teslim alırkenki tavrı, oranın insanlarına ve farklı dinlerdeki kişilere olan merhametine vurgu yapılmalıdır. Tam burada biz Müslümanların ve onlarla aramızdaki farklara değinmeli ve fethettiğimiz yerlere adalet götürdüğümüzü, halka zulmetmediğimizi ve asla onlar gibi olmadığımızı anlatmalıyız.

Etkinlik: Harita çizimi, boyama, oklarla direklerle yer gösterimi, Kabe Mescid- i Aksa yerleştirme gibi çalışmalar yapılabilir.

6. Adım: İsrail

Konu: Mescid-i Aksa’ya ait hadisler ve bugün neler oluyor? İlk göçler, 1948 savaşları, İsrail’in kurulması, zulümlerden bahsedilmeli. Özellikle vatan mefhumu üzerinde durulmalıdır.

7. Adım: Bir mefluç adam

Konu: Şeyh Ahmed Yasin ve direnişi, I. İntifada ve Kudüs davası, Hanzala, taşlar-tanklar

Nasıl anlatalım: Çocuklarımızın kendi kahramanlarını tanıma vakti geldi de geçiyor bile. Tıpkı Selahaddin Eyyübi gibi Şehy Ahmed Yasin’i, hayatını ve bu davaya hizmetlerini çocuklarımıza anlatmalı, hayallerine büyük hedefler koymalıyız. Davayı ellerin, bacakların değil yüreklerin yüklendiğini hissettirmeliyiz.

Etkinlik: İntifada marşı dinlenebilir, resimler çizdirme (gösterme), Fil vak’asına benzetme yapılabilir. Hanzala’yı anlatıp Hanzala çizimi yapılabilir. Bir de şu soru sorulabilir; “Senin Hanzala’n neden dönmüyor?”

8. Adım: Bugün ne oluyor? Ne yapmamız gerekiyor?

Konu: Bugün İsrail’in Filistin’i zorla ele geçirdikten sonra onlara yaptığı gibi diğer tüm insanlara da kötü davranacaklarını anlatmalıyız. Peki, biz ne yapabiliriz? Elimizden ne gelir, diyerek çocuklardan çözümler almalıyız.

Etkinlik: Zihin haritası şeklinde sonuçlar çıkarılabilir.

DİKKAT!

Unutmamalıyız ki burada amacımız çocuklarımızın davamızı anlamasıdır. Yoksa çocuklara nefret ve kötülük aşılayamayız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabın çocuklarını merhamet ile hak ile eğitmiş ve bu sayede 16 yaşında ordu komutanları çıkarmıştı. 

Çocuklarımızın bunlardan habersiz kalmaması gerektiği gibi bu süreçten nefret ile çıkmaması gerekir. Amacımız rüyalarına, hayallerine bu Ümmetin adamı olmayı sokmaktır. Böylece diğer tüm güçlerin onlara sunduğu hayal ve hedeflerden onları korumuş oluruz biizniAllah.

Yaşlara göre:

4-6 yaş: somut dönemde olduğu için daha görsel, daha hikaye gibi ve iyi-kötü safı anlama odaklı ilerlenmelidir

7-9 yaş: arkadaş etkisinde kalındığı dönem, daha grup çalışmaları yaparak bir üst seviyede anlatılmalıdır

9-14 yaş: soyut dönem, süreci aynen bu şekilde anlatabilirsiniz

14-18 yaş: artık daha dava odaklı ve sorumluluk bilinci yüklenebilir

Dua, çaba, azim ile bismillah.

Selahaddinlere rüya gördürme vakti!


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir