Cennette Uçuracak İman’ın 13 Kanadı


0

Ahlak, insanın içinde kökleşmiş değerler bütünüdür. Kişinin söz ve davranışları da onların dışa yansıması, ete kemiğe bürünmesidir. İslam dini güzel ahlaka çok önem vermektedir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde “Müminlerin iman açısından en mükemmel olanı, ahlakı en iyi olanıdır.” buyurmuştur. (Buhari,”Edeb”,39)

Bizler de iyi birer mümin olabilmek için ahlakımızı güzelleştirmeliyiz. Güzelleştirmek için elimizden geleni yapmalıyız.

Bu yazımızda güzel ahlak sahibi bir Müslüman’da bulunması gereken bazı özelliklerin üzerinde duracağız.

Allahu Teala iyi birer mümin olabilmeyi, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam’ın yolundan gidebilmeyi hepimize nasip etsin.

1. Doğruluk

Doğruluk,insanın dudağı ile kalbi arasında bir uyumsuzluk veya çelişkinin bulunmaması; özün, sözün, amelin ahenk içinde olmasıdır.

Doğruluk makbul bir huy ve hayırlı bir süstür.

“Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla görür.”(Hud Suresi,112. ayet).

2. İnfak

İnfak, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla kişinin başkaları için gönülden yaptığı harcama ve bağıştır.

İnfak yaparak hiçbir alışverişin, dostluğun ya da aracının olmayacağı kıyamet gününe hazırlık yapmış oluruz.

“Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.”(Al-i İmran Suresi,92. ayet)

3. İffet

Ruhun temizliği, günahtan ve kabahatlerden uzak duruşun ifadesidir, iffetli olmak… Kişinin arzu ve isteklerini, şehvet ve iştiyaklarını dizginlemesi, bunlarda ölçülü olabilmesiyle kendini gösterir.

İffetli, namuslu kişi başını yastığa koyduğunda vicdanına veremeyeceği hesabı olmayan kişidir.

4. Emanete Riayet Etmek

Emanet, geri almak üzere bırakılandır. Emin insan ise emaneti sahibine iade edene kadar sahibinin beklentisine uygun olarak koruyup kollayandır.

İnsan, insana malını, mülkünü, sözünü, sırrını hatta canını emanet eder.

Rabbi, insana diğer kullarından kimilerini, mahlukatından bazılarını, sözlerini, emir ve yasaklarını, insanın bizzat kendisini emanet etmiştir.

Emanete riayet, bütün emanetlere karşı sorumlulukların farkında olup gereken saygı ve itibarı göstermektir.

“Ey iman edenler! Allah’a ve Peygamber’e hainlik etmeyin. Bile bile kendi (aranızdaki) emanetlerinize de hainlik etmeyin.”(Enfal Suresi,27. ayet)

5. Adil Olmak

Temeli vicdanlara atılmış yüksek bir değer olan adalet, herkesin ve her şeyin yerli yerinde, olması gereken yerde bulunması anlamına gelir. Adalet, kişilerin sahip oldukları hakların belirlenmesine ve belirlenen hakların sahiplerine teslim edilmesine yarayan ölçüttür.

“Allah, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”(Nisa Suresi,58. ayet).

6. Kardeşlik

Müslümanların birlikteliklerinin dayanağı olan kardeşlik, inanç ve gönül yakınlığıyla sıkı sıkıya kurulmuş olan bağı ifade eder. En güçlüsünden bir gönül bağı…

“Birbirinize kin tutmayın, haset etmeyin, sırtınızı dönmeyin, ilginizi kesmeyin! Ey Allah’ın kulları, kardeş olun!”(Buhari,”Edeb”,57,58,62;Müslim,”Birr”,23,24,28,30-32).

7. Hoşgörü ve Bağışlanma

Hoş görmek, birinin hatalı davranışına karşı geliştirilen iyi davranıştır, aynen karşılık verebilecekken vazgeçmektir.

“Yiğit dediğin, güreşte rakibini yenen kimse değildir; asıl yiğit kızdığı zaman öfkesini yenen adamdır.”(Buhari,”Edeb”,76;Müslim,”Birr”,107-108).

8. Sabır

Hayat insana Rabb’inin verdiği bir armağandır. Sabırlı insan yanındakilerin bir gün yok olacağını, Allah katında olanın ise kalıcı olduğunu bilmenin gücüyle sabretmeye devam eder. Kınayanların kınamasına ve eziyetlerine aldırmadan, iman gücüyle dayanır. Sabır, insanı olgunlaştırır, geliştirir ve güçlendirir.

Asra yemin olsun ki, İnsan mutlaka ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır. (Asr Suresi 1-3)

9. Alçakgönüllülük

Allah’ın alemlerin sahibi ve Rabb’i  olduğuna iman etmek, insana, hangi mevkide bulunursa bulunsun yine insan olduğunu hatırlatır. Kendisindeki bütün nimet ve özelliklerin yüce Allah tarafından verildiğini fısıldar. Bunları fark eden insan, olgunlaşan başaklar gibi tevazu ile başını eğer. Her durumda alçakgönüllülük içinde davranır.

“Allah rızası için alçakgönüllü olanı Allah yüceltir.”(Müslim,”Birr”,69)

10. Sözünde Durmak

Sözünü tutmak kişinin vaat ettiği şeyi yerine getirmesi, üstlendiği her türlü görev ve sorumluluğu ifa etmesidir. Müslüman ahlakına sahip bir kişi antlaşma yaptığında gereğini yerine getirir. Allah’ın korunmasını emrettiği şeyleri korur. Antlaşmalarının Allah’a verilmiş sözler olduğunu bilir ve gereğini özenle yerine getirir.

11. Görgülü Olmak

Toplumsal hayat içinde, bireylerin görüp yaşayarak kazandıkları bazı nezaket kuralları vardır. Saygının bir gereği olan bu davranışları sergileyenler görgülü olarak nitelendirilir.

“Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba; bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye, sakın boyun eğme.”(Kalem Suresi,10-14. ayetler).

12. İyi Davranmak ve Güzel Söz Söylemek

İyi kavramını, Allah’ın istekleriyle uyumlu her türlü söz ve davranış için kullanırız. Müslüman, iyilik yapar, iyiliklerin artması ve başkalarının da iyi olması için çabalar. O Rabb’ini görür gibi, Allah’ın karşısındaymış gibi hisseder, konuştuğunda güzel söz söyler ve iyi davranışlar sergiler.

“Kim bir iyilik yaparsa, ona on katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa, o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez.”(En’am Suresi,160. ayet).

13. Yardımlaşmak

Yardımlaşma gerek maddi gerekse manevi her türden desteği ifade eder. Yardım, insanlar arasındaki ilişkilerde tarafların ayakta kalmalarına ve hayatlarını sürdürmelerine küçük ya da büyük her türlü desteği vermektir.

“…İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah’a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah’ın cezası çok şiddetlidir.”(Maide Suresi,2. ayet)

Kaynaklar

Diyanet İşleri Başkanlığı,Dinim İslam,Korza Basım,Ankara,2014.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir