Bütün Hayatı Tek Bir Kitapla Değişen Malcolm X’in Biyografik Kitabından 10 Alıntı


0

Akla hayale sığmayacak pis işlerin döndüğü bataklıktan şehitlik makamına yükselen Malcolm X’in etkileyici serüveninin bütün ayrıntılarıyla anlatıldığı bu kitabın, haramın dört bir yanı sardığı ahir zamanda kimlik bunalımı yaşayan,olduğundan farklı görünmeye çalışan Müslümanlara -tıpkı o zamanın ‘zencileri’ gibi- ilham olması duasıyla…

1. Denemekten korkma!


Büyüklerin çocuklardan alacağı bir ders vardır; başarısızlığa uğramaktan utanmamak, toparlanıp bir daha denemek.
Ama büyükler olarak bizim çoğumuz öylesine korkak, öylesine çekingen, öylesine ‘tedbirli’ ve bu yüzden de öylesine içine kapanık ve öylesine yüreksiziz ki, birçok insanın başarısızlığa uğramasının nedeni de bundan başka bir şey değildir. orta yaşlıların pek çoğu kendilerini başarısızlıktan emekliye ayrılmışlardır çoktan.

2. Suçlu siz Müslümanlarsınız!

Daha sonraları öğreneceğim gibi, aslında Elijah Muhammed’in bu “Yakup” hikayesi -siyahileri üstün gören, beyaz ırkı aşağılayan saptırılmış bir hikaye- gibi hikayeleri, Doğu’daki Müslümanları öfkelendirirmiş. Mekke’ye gittiğimde, bu hikayelere kızan Müslümanlara aslında bu gibi şeylerin suçlusunun kendileri olduğunu, bunların vebalinin kendi boyunlarına olduğunu söyledim. Çünkü onlar Batı dünyasına gerçek İslam’ı yeteri kadar anlatmamış olduklarından bu uydurma şeyleri dinleyenler ne yazık ki gerçekmiş sanıyorlardı. Doğulu Müslümanların gerçek İslam’ı anlatma konusundaki gevşeklikleri hatta suskunlukları öyle bir bilgi boşluğu doğurmuştu ki Batı’da, bir din istismarcısı çıkıp halkımızı yanlış yola sürükleyebiliyordu.

3. Mecsidlerdeki boşluk

Daracık mescidimizin hala dolmamış olması dikkatimi çekiyordu, yer yer boş kalmış oturaklara bakıyor, tek üzücü şeyin bu olduğunu düşünüyordum. bir tek otura bile boş kalmamalı, diye yakındım kardeşim Wilfred’e. oysa dört bir yanımızı saran sokaklar, kendini içkiye, kötü alışkanlıklara,kavgaya, dansa, çılgınlık alemlerine ve uyuşturucu maddelere vermiş, beyinleri yıkanmış kardeşlerle doluydu.Anladığım kadarıyla, mescide yeni üyeler bulmak için sürdürülen çalışmalar ‘adam sen de’ mantığı yüzünden, neredeyse eli kolu bağlayıp oturma noktasına ulaşmıştı. Allah’ın durup dururken mescide yeni kişiler yollayacağı sanılıyordu sanki. Düşünüyordum ki Allah etse etse, kendine düşeni olduğu kadarıyla yapmaya çalışanlara yardım edecektir.

4. Allah'ın huzuruna çıkmak: Namaz

Yaşantım boyunca yüz yüze geldiğim imtihanların en zoruydunamaz. Namaz için diz çökmek inanılacak gibi değil ama tam bir haftamı aldı.Hayatımın nasıl geçtiğini biliyorsunuz. Başkalarının evini soymak için kapıyımaymuncukla açarken hariç başka hiçbir zaman bükülmemişti dizlerim dahaönceden. Dizlerimi bükebilmek için epey zorluk çektim. Sonra utanıyordum da, buyüzden sinir küpü olup çıkmıştım. Günahkârın, Allah’tan mağfiret dilemek için diz çökmesi, dizçöküp günahını kabullenmesi dünyanın en zor işi olsa gerek. Bunu şimdi daha iyianlıyor, rahatlıkla söyleyebiliyorum. Oysa o zamanlar; somut bir günah timsali haline geldiğim, adeta günahiçinde yüzdüğüm zamanlardı. Tekrar tekrar zorlamalıydım kendimi, diz çöküpAllah’a yakarış vaziyeti almak için.

5. Kitaplarla kendini bulmak...

Okumaya düşkün birisi, okumanın açtığı yepyeni dünyalarıdüşleyebilir. Size şuna söyleyeyim: o zamandan tutun da hapishaneden çıkıncayakadar serbest olabildiğim her dakika, kütüphanede, değilse ranzamda okumaklageçirmişimdir vaktimi. İğneli fıçıya koysanız ayıramazdınız beni kitaplardan.Zindandan kurtulmayı bile aklıma getirmeksizin geçip gitti yıllar. Doğrusu ya,o zamana değin gerçek özgürlük nedir bilmemişim hayatımda.Bu insanlar saçlarına gösterdikleri itinanın yarısınıkafalarının içindeki beyinlerine gösterselerdi, durumları şimdikinden bin katdaha iyi olurdu.

6. Sahi aşk neydi?

İslam, hem kadına, hem de erkeğe, aşkın gerçek anlamınıöğreten tek dindir. Batı kafasına göre ‘aşk’ karamı, -birbirinekarıştırmayasınız sakın- şehvetten başka bir şey değildir. Oysa aşk, saltfizikseli aşan bir şeydir. Aşk yetenektir, davranışlar toplamıdır, tutumdur,düşünceler silsilesidir, sevilen ya da iğrenilen tüm şeyleri içeren bir şeydir.Bütün bu saydıklarım, güzel bir kadın, güzel bir zevce çıkarır ortaya. Sonsuzakadar solmayacak olan güzellik de bu güzelliktir zaten. Sizin BatıMedeniyetinizdeki anlayışa bakılırsa, adamın karısının bedensel güzelliğisolduktan sonra, kadın tüm çekiciliğini yitirmiştir artık. Ama İslam, kadınıniç evrenine bakmayı öğretir insana, ve kadına da bizim iç evrenimize bakmasınıöğretir.

7. Modern dünyada İslam güzelliğinin topluma sirayeti ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi

Hıristiyanlığa inanan zencilerde gördüğüm davranışlar nerde,Müslümanların birbirlerine davranışları nerde; gerek aile olarak, gerekse bireyolarak. Erkekler sanki dilsizdi ve giyinişlerindeki o ne zevkti. Kadınlar tatopuklara inen giysilere bürünmüş, boyanmak diye bir şey arama, başlarıeşarplarla muntazam olarak örtülmüş. Sonra o pırlanta gibi çocukların takındığıterbiyeyi göreceksiniz, yalnızca büyüklere karşı değil, yaşıtlarına karşı daöyleler.Siyah olmalarından gurur duymayı öğrenmiş, bütün siyahlarakarşı kıskançlık beslemek, kuşkulu davranmak yerine, onları gönülden sevebilensiyahların bulunabileceğini hayal bile edemezdim ben o güne kadar; helesiyahlar arasındaki o samimiyet ortamını ben rüyamda görsem inanmazdım.Herhangi bir siyahla karşılaştığımızda, biz Müslümanların böylesi birkarşılaşmadan duyulan mutluluğu hem sözlerimizle, hem gülümseyişimizlebelirterek siyah kardeşimizin ellerine iki elimizle birlikte kapanışımızıdüşündükçe heyecandan sarsılmışımdır hep. Evlisiyle, bekârıyla birlikteMüslüman kız kardeşlerimize aşılanmış olan onur ve saygının zerresinigöremezsiniz öteki siyahların kadınlarında.

8. Müminler ancak kardeştirler.

Hz. İbrahim’in ve Hz Muhammed’in Kutsal Kitap’ta adı geçentüm peygamberlerin diyarı olan Kadim Kutsal Belde’de bütün renklere ve bütünırklara mensup insanlar arasında görülen sarsılmaz, gerçek kardeşlik ruhununbir eşine daha rastlamadım. Geçtiğimiz hafta, her renkten insanın bana gösterdiğicana yakınlık karşısında büyülenmiştim, dilim tutulmuştu sanki.Dünyanın her yerinden gelen, yüz binlerce hacı vardı. Herrenkten insan vardı; mavi gözlü sarışınlardan tutun da Afrikalı kara derilileredeğin. Ama tümümüzde, birlik ve kardeşlik anlayışına bağlı kalarak, aynıibadetleri yapmaklar bütünleşiyorduk; oysa Amerika’da gördüklerimize bakıpbeyazlarla ötekiler arasında hiçbir zaman, kardeşlik diye bir şeyin varolmayacağına inanırdık. Amerika’nın, İslam’ı tanıması gerekir, çünkü Amerika’yıbaşındaki ırk belasından temelli olarak kurtarabilecek tek şey İslam Dini’dir.

9. Rahman ve Rahim olan Allah

 -Malcolm X,hapisteyken kardeşi Reginald’dan bir mektup alır ve mektupta birçok havadislebirlikte bir de şöyle bir talimat vardı: “Malcolm, sakın domuz eti yeme vesigara içme artık. Hapisten nasıl kurulacağını sonra anlatacağım sana.” Malcolm X, bu talimatların hapisten kurtulması için bir dümen olduğunu düşünüp domuz etiyemez-Sonraları Müslümanlıkla ilgili şeyler okuyup İslam dininiöğrenmeye başlayınca anladım ki meğer ben o zamanlar cahili bir dönemdebilmeden İslami bir kurala uyuyormuşum. Hem böylece, İslam düşüncesindeki “sizAllah’a doğru bir adım atarsanız, Allah da size doğru iki adım atar.” gerçeğinikendi hayatımda ilk olarak yaşamış da oluyordum böylece.

10. Malcolm X için zaman hassasiyeti

Benim hiç tahammül edemediğim kimseler, saat kullanmayankimselerdir, çünkü bu tip insanlar zamanın farkında olmazlar.Her işimizde, zamana verdiğimiz değer ve duyduğumuz saygıdırbaşarıyı ya da başarısızlığı belirleyen.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir