Bereketin 18 Kaynağı


0

Eğer verimliliğin İslami bir tanımlamasını ararsak, muhtemelen “bereket” veya nimet kelimeleriyle özetlenebilir. Az kaynakla daha fazlasına erişebilmek, az zamanda çok şey yapabilmek, az çabayla çok üretmek muhakkak ki bizlere Allah subhanehu ve teala’ın nimetleridir. Fakat nedense bereket bugünlerde kayıp bir hazine haline geldi, herkes onu arıyor ama görünen o ki kimse onu bulamıyor. İnsanların zamanlarında, paralarında, uykularında ve geri kalanlarında hiç bereket olmadığından şikayet ettiklerini genellikle duyuyorsunuzdur.

Bu makalede bu gizemi çözeceğiz inşaAllah: Bereket nedir ve nerelerde bulunur öğreneceğiz.

Bereket Nedir?

İmâm-ı Gazâlî şöyle açıklıyor:

Az bir mal, bereketli olunca, çok kimsenin rahat etmesine, çok iyi işlerin yapılmasına vesîle olur. Bereketli olmayan çok mal vardır ki, sâhibinin dünyâda ve âhirette felâketine sebeb olur. O halde malın çok olması değil, bereketli olmasını istemelidir.

Bereketin Kaynakları

Şuna kesinlikle inanıyoruz ki, bereket kayıp bir hazine değil, tam aksine tam gözlerimizin önünde! Bu hazine sadece onun için çalışanlara mevcuttur ve hazırdır. Aşağıda bereketin bazı kaynaklarını listeledik.

1)İyi Niyetler

bereketin 18 kaynağı-iyi niyetler

Eğer bir şeyle birlikte bereket istiyorsanız, o şeye karşı iyi niyet besleyin. Daha özel olarak, o ameli Allah subhanehu ve teala rızası için yaptığınızdan emin olun. Tekrar bereketin tanımına bakarak tahmin edebilirsiniz ki bir şeyi yapmakta veya sahip olmaktaki niyetimizde Allah subhanehu ve teala’ın rızasını gözetmezsek, amellerimizde ilahi ihsan bulunmayacaktır.

2)Allah’a İman ve Takva

bereketin 18 kaynağı-takva

Allah subhanehu ve teala Kuran’da şöyle buyuruyor: “Eğer o ülkelerin halkı inansalardı ve korkup-sakınsalardı, elbette ki üzerlerine hem gökten, hem de yerden nice bereketler (bolluklar) açardık…” (Araf, 96) Ve yine şöyle buyuruyor: “Her kim de Allah’tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu sağlar. Ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.” (Talak, 2-3)

3)Allah’a Güvenmek

bereketin 18 kaynağı-Allaha güven

Allah subhanehu ve teala Kuran’da şöyle buyuruyor: “Ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Kim Allah’a güvenirse O, ona yeter. Allah, emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur.” (Talak, 3) Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Siz Allah’a hakkıyla tevekkül etmiş olsaydınız; O,sabah yuvalarından aç çıkıp akşam tok olarak dönen kuşları rızıklandırdığı gibi, sizi de rızıklandırırdı.” (İbn-i Mace,Zühd 14)

4)Kur'an Okumak

bereketin 18 kaynağı-kuran okumak

Bu, bereketin çeşmesidir! Fakat subhanAllah biz ondan nadiren içiyoruz! Allah subhanehu ve teala Kur’an’da buyuruyor ki: “Ve işte bu da bir kitaptır ki, O’nu Biz indirmişizdir, mübarektir, kendisinden evvelki kitapları tasdik edicidir…” (En’am, 92) Bu yüzden Kuran okuyun ve Allah subhanehu ve teala’ın bereketin ve nimetlerinin hayatınıza girmesini görün. Kılavuzumuz olan bu kitaptan ne kadar uzak kalırsak, hayatımızda da o kadar az bereket olacaktır.

5)Bismillah Demek

bereketin 18 kaynağı-besmele

Yapacağınız herhangi bir şeyden önce “Bismillah” dediğinizde, o eyleme Allah subhanehu ve teala’ın ismiyle başlıyorsunuz, o eylem sadece bereketli olmuyor aynı zamanda şeytan da onda yer alamıyor. Dolayısıyla yapacağınız her şeyden önce “Bismillah” deyin! SubhanAllah, “Bismillah” demeyi unutmamız o kadar kolay ki. Bazen de söyleyip söylemediğimizi hatırlayamayacak kadar çok kullanıyoruz. Farkında olarak “Bismillah” demeye ve işinize başlamadan önce söylediğiniz şeyi anlamaya çalışın.

6)İnsanlarla Birlikte Yemek

bereketin 18 kaynağı-beraber yemek

Evine misafir davet etmiş olan herkes bunu bilir. Misafirlere ikram edeceğiniz yiyeceğin ne kadar az olduğunu düşünseniz de, her zaman yeteri kadardan daha fazladır (Not: Bu misafir davet ettiğinizde cimri olmanız için bir bahane değil, doğrusu şu ki melekler kendisini ziyaret ettiğinde onlara büyük bir yemek hazırlayan Hz. İbrahim aleyhisselâmın sünnetini uygulamalıyız.) Burada kastettiğimiz şey, bereket, birlikte yemek yendiğinde ortaya çıkar, peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in şu hadisleriyle onaylanmıştır: “…birlikte yiyiniz; çünkü bereket toplulukla beraberdir.” (İbni Mace) ve “Kimin yanında iki kişilik yemek varsa üçüncü bir kişiyi, dört kişilik yiyeceği olan beşinci ya da altıncı kişiyi misafir etsin!” (Buhari, Mevakit, 41)

7)Ticarette Dürüstlük

bereketin 18 kaynağı-ticarette dürüstlük

Bu ticaretle uğraşan herkes için geçerli (internet üzerinden uğraşanlar da dahil!). Ticaretimizi daha kârlı yapmak için insanlara yalan söylememeli onları kandırmamalıyız. Aksine bu, ticaretinizdeki bereketi yok edecektir. Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Alıcı ve satıcı alışveriş yaptıklarında, birbirlerinden ayrılıncaya kadar pazarlıktan dönmekte muhayyerdir veya alışverişleri muhayyerdir. Eğer alışverişlerinde muhayyerlik varsa alışveriş (muhayyerlik şartları ile) gerçekleşmiş olur.”(Müslim, Büyû, 10).

Evet, bir şey satmaya çalışırken dürüst olmanız zor, fakat bize güvenin ki buna değer.

8)Dua

bereketin 18 kaynağı-dua

Allah’tan bereket isteyin! Eğer Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in bazı dualarını not alırsanız, O’nun bereket için dua etmiş olduğunu fark edeceksiniz. Her zaman “Allah senden razı olsun.” deriz. Peki, tahmin edin bu nedir? Bereketin kaynağıdır! Ayrıca, birinin evine davet edildiğinizde, Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ev sahibi için şu duayı etmemizi tavsiye etmiştir: “Allahım! Onlara rızık olarak verdiklerine bereket ver, onları bağışla ve onlara merhamet et.” [Müslim, (3/1615)]

9)Helal Gelir/Para

helal lokma

Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Allah güzeldir, güzelden başkasını kabul etmez.”[ Müslim, 1015] (Alimler burada helal gelirden ve bunun öneminden bahsedildiğini söylüyorlar.)

Bir alim, haram yiyen kişinin sevse de sevmese de azalarının Allah’a karşı geleceğini ve helal yiyen ve helal gelir peşinde koşanın azalarının ise iyi işler yapacağı ve iyiliği gözeteceğini söylemiştir.

Azalarınızın ‘bereketli’ olduğu bu anlayış ve iyi işler yapmaya muktedir olması gerçekten her zaman gözetmemiz gereken bir nimet ve berekettir. Bu, genç birinin atlayamayacağı uzun bir mesafeden atlayan yaşlı adamın hikayesini hatırımıza getiriyor. Genç adam yaşlı adama nasıl başardığını sorunca yaşlı adam şöyle cevaplamış: “Bunlar bizim azalarımız, gençken onları günah işlemekten koruduk. Bu yüzden yaşlandığımızda da Allah onları bizim için korudu.”

10)Her Şeyde Peygamberimizin Sünnetlerini Takip Edin

bereketin 18 kaynağı-sünnet

İnsanlık tarihindeki en üretken insan bizim sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Bundan dolayı, sadece sıklıkla duyduğumuz hayatını ve Sünnetlerini takip ederek büyük bir bereket kaynağı kazanırız.

Bu Sünnetlerden bazıları şunları içeriyor: sahur yapmak, sağ elle kendi önünden yemek, bayram namazına gitmek, yemeği bitirdikten sonra parmakları yalamak, sağ yanına yatıp uyumak, misvak kullanmak ve daha fazlası. Bu Sünnetlere bir göz atın ve onları takip edin, yeryüzünün en mübarek insanının hayatını taklit etmek muhakkak ki bereketin kaynağıdır!

11)İstihare Namazı

bereketin 18 kaynağı-istihare-namazi(1)

Bütün konularda istihareye yatmak ve sonucu Allah’ın hükmünü kabul ederek O’na bırakmak büyük bir bereket kaynağıdır. Şu hadisle peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize karar vermede ve seçimlerimizde pişman olmamamıza yardımcı olacak bu güzel duayı öğretmiştir:
Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bize, Kur’an’dan bir sure öğretir gibi tüm işlerde istihâre duasını öğretir ve:
‘Sizden biriniz bir işi yapmayı içinden geçirirse, farz namazın dışında iki rekât namaz kılsın. (İkinci rekâtın secdesinde iken) şöyle dua etsin:
‘Ey Allah’ım! Ben ilminle Senden hayırlısını (bildirmeni) isterim. Ve Senin kudretinle beni kudretlendirmeni dilerim. Ve Senin büyük fadlından isterim. Çünkü Senin her şeye gücün yeter, benim ise gücüm yetmez. Sen her şeyi bilirsin, ben ise bilmem. Sen bütün gaybleri en iyi bilensin! Ey Allah’ım! Şu azmettiğim işin (ihtiyacını söyler) benim dînim, yaşayışım ve işimin sonu hakkında hayırlı olduğunu bilmekteysen onu bana takdîr et, kolaylaştır, sonra da o işi benim için bereketli yap! Eğer bu işin (ihtiyacını söyler) benim dînim, yaşayışım ve işimin akıbeti hakkında şerli olduğunu bilmekteysen bu işi benden uzaklaştır, beni de bu işten uzaklaştır. Ve hayır nerede ise onu bana takdîr et. Sonra beni bu (takdîr edilen) işe razı kıl! buyurdu.” (Buhari 1162, 6382, 7390)
Yaratıcısının rehberliğini arayan ve inanan yoldaşlarına danışan ve kararlılığında sağlam kalan Rabbimizin buyurduğu üzere pişman olmaz:
“…ve yapılacak işlerde onların görüşlerini al. Sonra bir kere karar verdin mi artık Allah’a dayan…”( Âli İmrân,159)

12)Refah İçindeyken Allah’a Şükredin

bereketin 18 kaynağı-şükür

Allah subhanehu ve teala Kuran’da şöyle buyuruyor: ”Andolsun ki, şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım”. (İbrahim,7) Bir alim bir keresinde şunu söylemişti, bu ayeti inceleyen kimse Allah subhanehu ve teala ’ın kendisine şükredenlere nimetini arttıracağını onaylayan yemin ifadesi olan “La azidannakum” kelimesinin kullanıldığını görür. Yani Allah kendisine şükreden kimseye ihsan ve nimetini arttıracağına söz veriyor ve Allah asla sözünden dönmez.

13)Sadaka

bereketin 18 kaynağı-sadaka

Bir kudsi hadiste: “Ey Ademoğlu! İnfak et ki, Ben de sana infak edeyim.” buyrulmaktadır. (Buhari, Zekat 28; Müslim Zekat 57) Parasız kaldığınızda veya bereketinizin hayatınızdan gittiğini hissediyorsanız ve acilen dönmesine ihtiyacınız varsa, hayatınıza bereketi getirmenin en hızlı yolu sadaka vermekten geçebilir. Örneğin, diyelim ki işlediğiniz bir günahtan ötürü hayatınızdan bereket gitti; sadaka günahlarınızı temizler, sevaplarınızı arttırır ve bir bereket kaynağıdır.
Onu anında takip eden sevinç ve bereketi tanımlayamayız bile. HEMEN deneyin!

14)Akrabalık Bağlarını Bağlama

bereketin 18 kaynağı-akrabalık bağları

Ebu Hureyre (r.a)’tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır:
“Allah Teâlâ varlıkları yaratma işini tamamlayınca, akrabâlık bağı (rahim) ayağa kalkarak: «(Huzûrunda) bu duruş, akrabâlık bağını koparan kimseden Sana sığınanın duruşudur.» dedi. Allah Teâlâ: «Pekâlâ, seni koruyup gözeteni gözetmeme, seninle alâkasını kesenden rahmetimi kesmeme râzı değil misin?» diye sordu. Akrabâlık bağı: «Evet, râzıyım.» dedi. Bunun üzerine Allah Teâlâ: «Sana bu hak verilmiştir.» buyurdu.” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları anlattıktan sonra: “İsterseniz (bunu tasdik eden) şu âyeti okuyunuz!” buyurdu: “Ey münâfıklar! Siz iş başına geçecek olursanız, yeryüzünde fesat çıkarır, akrabâlarla alâkanızı kesersiniz, değil mi? İşte Allâh’ın lânete uğrattığı, kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimseler bunlardır.” (Muhammed, 22-23) (Buhârî, Tefsîru Sûre 47, Edeb 13, Tevhîd 35; Müslim, Birr 16)

15)Erken Uyanmak

bereketin 18 kaynağı-erken uyanmak

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Sabahın erken saatleri ümmetim için bereketli kılındı.” (Müsned)
Verimliliğin bu tür cevherleri, hayatımızı verimli yapmamız için peşinde koşturmamız gereken nimetlerin kaynağıdır. Erken uyanmak, bereketli olmanın ve gün boyu iyi hissetmenin önemli bir basamağıdır.
Teheccüd için kalkmayı deneyin ve daha sonra Sabah Namazından önceki saatlerde çalışın. Eğer yapamazsanız en azından Sabah Namazına kalkın ve güneş doğmadan tekrar uyumayın. O saatler bereket doludur. Eğer o saatlerde işe gidebiliyorsanız gidin, bütün gün yapacağınızdan daha fazla işi bitireceksiniz!

16)Evlilik

alyans

Allah subhanehu ve teala Kuran’da şöyle buyuruyor: “Aranızdaki bekarları, kölelerinizden ve cariyelerinizden iyi davranışta olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi lütfu ile onları zenginleştirir. Allah, (lütfu) geniş olan ve (her şeyi) bilendir.” (Nur, 32)

17)Namaz

bereketin 18 kaynağı-namaz

Allah subhanehu ve teala Kuran’da şöyle buyuruyor: “Hem ailene (ümmetine) namazı emret, hem de kendin ona sabırla devam et! Biz, senden bir rızık istemiyoruz, seni Biz rızıklandırırız; güzel sonuç takvanındır.” (Taha, 132) Namazın önemini daha iyi anlamak için sadece hayatınızda bu harika ibadetin olmadığını düşünün. Bereket nereden gelecek? Namazlarını aksatanlar, lütfen doğru yola geri dönün; bu sizin buradan sonraki son varış yeri için hayat çizginiz ve ruhunuz için günlük besininiz.

18)Allah’tan Bağışlanma Dileyin

bereketin 18 kaynağı-af dilemek

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Kim istiğfara dört elle sarılırsa, Allah her türlü sıkıntıdan kurtuluş yolu yaratır ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.” (İbni Mâce, Edeb: 57)

Allah subhanahu ve teala ömrümüzü, hayrımızı ve bize lütfettiği nimetlerini bereketli kılsın. Âmin.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir