Batıl İnançlara Düşmemizin 7 Sebebi


0

Batıl, Arapça “Butlan” kelimesinden türetilmiş bir kavramdır. Sözlükte; “boş, çürük, asılsız ve gerçeğe aykırı olan”,hakikat olmayan, abes, saçma, değersiz, kıymetsiz, hükümsüz, yalan şey anlamlarına gelmektedir.
Batıl kelimesi, Kur’an’da yirmi altı (26) ayette geçmiş ve bu ayetlerde yalan, put, şirk, haram, haksızlık, zulüm, boş, faydasız ve boşa gitmek anlamlarında kullanılmıştır.
Batıl inanç ise kısaca hakikat barındırmayan yalan inanç anlamına gelmektedir. Başlıca ortaya çıkış nedenleri:

1.Cehalet

Cehalet hem insanların dini doğru kaynaktan öğrenmemesi hem de dini görevleri olan kişilerin doğruları aktarmadaki sıkıntıları sebebiyle doğan bir durumdur. Kur’an ve sünnet doğrultusunda olmayan bir yaşam tarzının revaçta olduğu dünyamızda cehaletin de etkisiyle batıl inanışlar etrafta kol gezmektedir.

Cehalet Kölelik Batıl İnanç Nedir İslam

2.Yanlış Sebep Sonuç İlişkisi

Olaylar arasında yanlış sebep-sonuç ilişkisi kurmak ta batıl inanışların kaynakları arasındadır. Mesela gece tırnak kesilmesi , ev süpürülmesi uğursuzluk getirir inancını ele alalım. Elektriğin olmadığı dönemlerde gece tırnak kesilmesi, ev süpürülmesi sıkıntı getirebileceğinden gece tırnak kesmek veya ev süpürmek uğursuzluk kabul edilmektedir. Örnekleri çoğaltmak mümkündür.

Cause-Effect

3.Korkutma

Korkutarak engelleme davranışında bulunma da batıl inançlar üretir. Örneğin, çocuğun yalan söylemesini önlemek için “yalan söylersen dilin kopar dilsiz kalırsın” söylemi gerçek olmadığı bilinerek söylenen uydurmadır. Yine mezara parmak uzatan çocuğun bu davranışını engellemek için “mezarı parmağınla gösterirsen parmağın çürür” uydurması gerçek olmadığı bilinerek söylenen engelleme amacı taşıyan uydurmalardandır.

gelecek-6

4.Zan ve Vehimler

Zan ve vehimlere kapılmak ta batıl inanç meydana getirir. Örneğin, Peygamberimizin oğlu İbrahim öldüğü gün güneş tutulmuştu. Halk bunun İbrahim’in vefatı nedeniyle gerçekleştiğini zannetti. Peygamberimiz bunu fark ettiğinde güneşin ve ayın Allah’ın ayetlerinden olduğunu, birinin ölümü veya doğumu dolayısıyla tutulmayacağını ifade ederek bir yanlışın önüne geçmiştir.

vehim_zan

5.Misyonerlerin Etkisi

Misyonerler de bir takım batıl inanışların ortaya çıkmasında önemli roller üstlenmişlerdir. İngiliz veya Rus istihbaratı tarafından kaleme alındığı yüksek bir ihtimal olan Şeyh Ahmet Vasiyetnamesi bir zamanlar Anadolu yaygın olan bir dini kaynaktı. Bugün bile internette dolaşan bu vasiyetname de günümüz batıl inançlarına bir örnektir.

misyonerler_karikatür

6.Uydurma Hadis ve Rivayetler

Uydurma hadis ve rivayetler batıl inançların başka bir kaynağıdır. Örneğin akar veya durgun suya bevl etmek (işemek) Peygamberimiz tarafından yasaklanmıştır. Halk arasında da akan suya bevledenin aklının da su ile beraber akıp gideceğine inanılır.

7.İfrat ve Tefrite Düşmek

Din konusunda ifrat ve tefrit önemli bir batıl inanç kaynağıdır. Kalbi davranan, duygularına hâkim olamayan insanlar çok sevdiği kimselerden ayrılmak istememiş, onları putlaştırarak veya kabirlerine gidip tapınma şeklinde anma merasimleri düzenleyerek bir hurafenin başlamasına önayak olmuşlardır.Bugün çığırından çıkarılan türbe ziyaretleri bunun bir örneğidir.

İfrat_tefrit

Batıl inanç hususunda bizleri ikaz eden ayetlerden başlıcaları şunlardır:

1.Câsiye Sûresi 27. ayet

Göklerin ve yerin mülkü sadece Allah’ındır. Kıyâmetin kopacağı gün var ya, işte o gün batıla sapanlar hep hüsrana düşecekler.

2.Lokmân Sûresi 30.ayet

Bu da şundandır ki, Allah hakkın ta kendisidir. (İnsanların) O’ndan başka taptıkları ise mutlaka batıldır. Şüphesiz ki Allah, çok yücedir, çok büyüktür.

3.Ankebût Sûresi 52.ayet

De ki: Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanıp inkâr edenler var ya, işte ziyana uğrayacaklar onlardır.

Efendimiz (s.a.v.)'in Bir Hadis-i Şerifi

Sözlerin en güzeli Allah’ın kitabı;yolların en doğrusu Hz.Muhammed’in yoludur. İşlerin en kötü ve zararlısı, dinden olmadığı halde sonradan uydrurulup dine sokuşturulanlardır. Böyle uydurulmuş her şey batıldır, her batıl inanç ise kişiyi doğru yoldan çıkarır.

Halk arasında karşılaşılan bir takım batıl inançlar şöyledir:

  • İki bayram arasında nikâh yapılırsa uğursuzluk olacağına inanılır.
  • Kötü bir haber duyulduğunda kulak çekilerek tahtaya tıklanırsa benzer kötülükle karşılaşılmaz.
  • Açık kalan seccadenin üzerinde şeytanın namaz kılacağına inanılır.
  • Açık kalan seccadenin üzerinde şeytanın namaz kılacağına inanılır.
  • Hıdrellez günü salıncakta sallandıkça günahların döküleceğine inanılır.

    Enteresan bir fotoğraf ile konumuzu sonlandıralım. Çin'de 0,4,13 ve 14 sayısının uğursuzluğuna inanıldığından çoğu asansörlerde 0.,4. 13. ve 14. kata direkt çıkış yoktur.

asansör-cin


Kaynak: İshak Aşar, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersinin Öğrencilerin Batıl İnançları Üzerindeki Etkisi, Yüksek Lisans Tezi

Kur’an-ı Kerim Meali, E.Hamdi Yazır


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

0

0 Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir