Tarih, Video

Aziz Thomas İncilinde Bir Peygamber [Sheikh Yasir Qadhi]

Aziz Thomas İncili Peygamber Efendimiz’in nübüvvetini nasıl doğruluyor Kur’an mucizeleri Şeyh Yasir Qadhi anlatıyor.

Thomas İncili Hakkında

Thomas İncili, apokrif bir İncil’lerden biridir.

Thomas İncili’ni içeren Kıptî dilinde elyazması 12 kitap, İki köylü kardeş tarafından 1945’te Mısır’da Nag Hammadi’de bulunmuş ve varlığı 1952’de Mısır Arkeoloji Müzesi tarafından açıklanmıştır. Bu kitaplar Nag Hammadi Kütüphanesi olarak adlandırılır. Mühürlenmiş bir küp içinde gizlenmişlerdi. Kan davası olduğundan kitaplar bir rahibin evine götürüldü. Müzeler Müdürlüğü bunları aldı. Şu an Mısır, Kahire’de Koptik Müzesinde koruma altındadırlar.

Thomas İncili, Kıptî ciltleme adı verilen yöntemle ciltlenmişti. Bulunmasının ardından, daha önce aynı kitabın Yunanca parçalarının da bulunmuş olduğu fark edildi. Yunanca metinler, milattan sonra 200; Kıptî metinse milattan sonra 300 yılına tarihlendi. Kıptî metnin Yunanca metinlerden hayli farklı olmasına karşın, daha eski bir Yunanca kitaptan tercüme edildiği tahmin edilir.

Yeni Ahit’teki dört İncil’den farklı olarak, Thomas İncili, hikâye anlatma üslûbuyla yazılmamıştır. Thomas İncili, İsa’nın sözlerinin bir derlemesidir. Bunlar diri İsa’nın söylediği ve Didymus Judas Thomas’ın yazdığı gizli sözlerdir ve İsa’ya atfedilen 114 söz içerir. (Kurân-ı Kerîm’de de 114 sûre bulunması, ilginç bir tesadüf olsa gerektir.) Bunların bazıları, Yeni Ahit İncil’lerindeki sözlere benzer. Bir kısmınaysa sadece Thomas İncili’nde rastlanır. Sözlerin az bir kısmı da Yeni Ahit İncilleriyle tenâkuz oluşturur.

Thomas İncili Hangi Dildedir?

Thomas İncil’i, Koptik diliyle yazılmıştır. Koptik dili, Yunan alfabesi ile yazılmış geç Mısır dilidir. Mısır’da yaşayan ilk yüzyıl Hıristiyanları Koptik dilini kullandılar. Günümüzde hala Mısır’da Koptik Kilisesi vardır ve Koptik dilini kullanmaktadır. Koptik Thomas İncil’i Yunanca’dan çevrilmiştir. Bu İncil’in Orijinal Grekçe parçaları Mısır’daki Oxyrhynchus’ta 20. yüzyılın başında bulunmuştur. Kutsal Kitab’a ait metinler de bulunmuştur. 1, 654 ve 655 Oxyrhynchus Papirüsü Nag Hammadi Kütüphanesi keşfedildikten sonra Thomas İncil’inin parçaları olduğu anlaşılmıştır. Grekçe papirüs 1, 26-30, 77, 31-33 özdeyişlerini ve diğer iki 1-1 ve 36-40 özdeyişleri sırasıyla içermektedir.

Thomas (Thomas) Kimdir?

“Thomas”, tabii ki gerçek isim değildir. ‘Petrus’ isminin bir takma isim olması gibi, “Thomas” ismi de Aramice’de ‘ikiz’ anlamına gelen bir takma isimdir. Eusebius on iki elçiye yönelik yorumunda, Thomas’ın gerçek isminin Yahuda (Judas) olduğunu yazar. Bazı aydınlar Thomas’ın İsa’nın erkek kardeşi olduğuna inanırlar.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler

1 yorum var.

  1. 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır.

Bu HTML etiketlerini ve özniteliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>