• Kulağa Hoş Gelen Eski Türkçe 8 Kelime

    Dil, insanların birbirleriyle iletişimini sağlayan, düşüncelerini birbirlerine nakleden bir araçtır. Geçmişten günümüze kadar bir çok değişim ve gelişim göstermiş olan dil, insanların ihtiyaçları doğrultusunda önceleri...

  • Sûfî Kadınlar

    Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı kılan Allah’adır. Hak yolunda ilerlemek yürek işidir. Allah’ın gönül bahçesine girebilmek ve oradan yararlanmak istiyorsak tasavvuf ehli...